Anton Akhmerov: “Online lesgeven is de way to go”

Nieuws - 09 april 2020 - Communication TNW

Al het materiaal dat ‘quantum tinkerer’ Anthon Akhmerov in zijn colleges behandelt staat op een door hem ingerichte website. Zoals van het bachelorvak Solid State Physics dat hij elk jaar aan zo’n 200 studenten geeft. “Omdat alles al online stond is het geven van afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis voor mij relatief goed te doen.” Dit interview is onderdeel van een artikelenserie over innovatie in het onderwijs.

Alle informatie online
Via Skype vertelt Anton dat hij serieus overweegt om de lectures online te blijven geven als de coronacrisis voorbij is. “Het voordeel voor studenten is dat ze veel persoonlijker zijn, je volgt het college vlak voor je. Van achteruit een grote collegezaal is dat een stuk onpersoonlijker.” De Quantum Nanoscience-expert heeft alle informatie van het vak Solid State Physics geleidelijk aan in een online omgeving geplaatst. “Brightspace was daarvoor ontoereikend, daar staat het vak wel op met een link naar de website. Op solidstate.quantumtinkerer.tudelft.nl vinden studenten alle collegeaantekeningen. Bovendien kunnen ze zelf wijzigingen voorstellen. Zo is gaandeweg de kwaliteit van het materiaal steeds meer verbeterd.” Ook vinden ze er eerdere tentamens en kunnen studenten discussiëren en vragen stellen via het forum.

Interactiviteit essentieel
Het online communiceren met de studenten had dus steeds de aandacht. “Interactiviteit en met elkaar antwoorden vinden op vragen is de meest waardevolle manier om te leren. Die interactiviteit organiseren is dus nu ook de uitdaging voor het afstandsonderwijs dat iedereen op de TU Delft geeft. Om interactiviteit mogelijk te maken nodig ik studenten uit om bij de lectures tussendoor vragen te stellen via chat. Een van de ondersteunende Teaching Assistants managet dan de vragenstroom omdat het te veel wordt om te kunnen volgen. Ongeveer 100 studenten doen mee bij deze colleges, dat is waarschijnlijk vergelijkbaar met het aantal dat deelneemt als we fysiek bij elkaar komen.”

Slimme nakijksoftware Zesje
De docent zet zich graag in om goede materialen te ontwikkelen en om vernieuwingen in het onderwijs zelf vorm te geven. Zo ontwikkelde hij in zijn vrije tijd met een collega de online nakijk-software Zesje. “Dat is een ‘just good enough’-oplossing om tentamens elektronisch na te kijken. Mijn bachelorvak loopt enkele weken en de 200 studenten krijgen elke twee weken een mini-toets. Met Zesje scannen we de toetsen en zijn die via de web app sneller na te kijken. Docenten van alle vakken kunnen hier gebruik van maken, het is open source software!” tipt hij. 

Systematische data-analyse prestaties
Als Anton de kans krijgt wil hij zich storten op een andere innovatie: een systematische data-analyse van de prestaties van studenten aan de TU Delft. “Het is belangrijk om systematisch inzicht te krijgen in de voortgang van studenten. Ik heb voorgesteld aan de faculteit dat ik toegang zou krijgen tot alle beschikbare gegevens, maar omdat hier privacyaspecten mee zijn gemoeid gaat dat niet zomaar. Het zou erg mooi zijn, want op basis van de uitkomsten kun je signaleren of er basisvaardigheden ontbreken, kun je vakken beter op elkaar afstemmen en gericht examens en programma’s aanpassen.”

Deel al je kennis
Heeft hij nog adviezen voor andere docenten? “Plaats per direct al je lesmateriaal online en maak het voor de wereld zichtbaar, daar profiteert iedereen van. Ik ben erg voor open source-omgevingen en het delen van alle kennis die je hebt, ook buiten de TU. Bovendien bespaart dit een hoop werk. Vooral bij colleges die jaar in, jaar uit worden gegeven kun je het lesmateriaal hergebruiken. Elk jaar hetzelfde verhaal vertellen is saai. Vernieuw de aanpak van vakken, dan kun je je ook beter inzetten voor andere werkzaamheden, zoals onderzoekstaken.”

Meer weten en contact
Wil je meer weten over online mogelijkheden bij jouw vak? Als TNW-docent kun je de hulp inschakelen van faculty coördinator online & blended onderwijs Carola van der Muren.

Bekijk ook het Education Innovation platform op Brightspace voor meer informatie. Hier kun je ook met andere docenten in contact komen om ervaringen uit te wisselen. Heb je een korte vraag of wil je (straks) starten met blended onderwijs voor jouw vak? Stuur dan een e-mail aan het ondersteuningsteam via EI-AS@tudelft.nl.

Anton Akhmerov