Expression of Concern over artikel Quantized Majorana conductance

Nieuws - 16 mei 2020 - Communication TNW

Op 29 april heeft Nature het volgende bericht geplaatst over het artikel Quantized Majorana conductance uit 2018: “The authors have alerted the editors of Nature to potential problems in the manner in which the raw data in this Letter have been processed, and these will have an impact on the conclusions that can be reliably drawn.”

Bij vaststelling van dergelijke onregelmatigheden dient onderzocht te worden hoe deze situatie is ontstaan. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de TU Delft is de geëigende instantie om een uitspraak te doen wanneer dergelijke vragen zich aandienen. Aan deze commissie is derhalve gevraagd, na een eerste melding begin maart door de Directeur Research van QuTech en de decaan van de faculteit TNW, om na te gaan of bij het onderzoek, data-analyse en het schrijven van het artikel is gehandeld volgens de geldende richtlijnen. Dit lopende onderzoek, waarbij passende externe expertise wordt benut, is vertrouwelijk totdat het is afgerond.

Quantum computing onderzoek richt zich op verschillende soorten qubits, de bouwstenen van een quantum computer. Het onderzoeksinstituut QuTech werkt met meerdere qubit-systemen naast de Majorana’s uit het artikel. Zo draait het recent door QuTech gelanceerde online platform Quantum Inspire op de al verder ontwikkelde transmon qubits en op silicium spin qubits. Deze qubits vormen ook de basis voor de quantum computing “katalysator”-programma’s van de Nationale Agenda Quantum Technologie.