Investering van ruim veertien miljoen om micro-organismen beter te benutten

Nieuws - 30 april 2020 - Communication TNW

Waterzuivering, darmgezondheid, voedselbereiding en hergebruik van grondstoffen zijn allemaal processen waarbij micro-organismen een centrale rol spelen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert samen met Wageningen University & Research en de TU Delft bijna vijfentwintig miljoen euro in een onderzoeksfaciliteit voor het onderzoeken en toepassen van micro-organismen voor een veelvoud aan maatschappelijke toepassingen. De onderzoeksfaciliteit - getiteld UNLOCK – omvat apparatuur en menskracht voor het effectief vergaren van kennis over micro-organismen en werd vandaag gehonoreerd. 

Teamspelers
Micro-organismen zijn geboren teamspelers en zijn essentieel voor een gezonde spijsvertering, het zuiveren van verontreinigd water en milieu, het bevorderen van plantengroei en voor de bereiding van voedsel, zoals kaas of bier via fermentatie. Duurzame biotechnologisch industriële processen gebruiken nu echter maar een beperkt aantal geïsoleerde micro-organismen, zodat we tot nog toe minder dan 1% van het microbiële potentieel benutten.

Ecosysteem
Daarnaast richt onderzoek naar micro-organismen zich vaak op één specifiek organisme, terwijl micro-organismen in de natuur altijd in ecosystemen met verschillende soorten opereren. “Vergelijk het met het bouwen van een huis”, aldus Robbert Kleerebezem, die namens de TU Delft bij het project betrokken is. “Daarvoor heb je verschillende experts nodig, zoals een metselaar, een dakdekker en een elektricien. Je kunt één van hen eruit pikken en kijken wat hij precies doet, maar dat zegt niets over hoe het uiteindelijke huis eruit ziet.”

Met smart op gewacht
Daarom hebben Wageningen en Delft gezamenlijk de nieuwe onderzoekfaciliteit UNLOCK opgezet om voor het eerst op grote schaal microbiële mengculturen te bestuderen. UNLOCK biedt oplossingen voor de verregaande integratie van de verschillende deelgebieden van het onderzoek, een ontwikkeling waar onderzoekers van microbiële mengculturen met smart op hebben gewacht en die belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken mogelijk maakt. Met deze honorering wordt UNLOCK gedurende tien jaar financieel ondersteund door NWO met een bedrag van 14,5 miljoen euro, waarvan een derde voor de TU Delft bestemd is.

Geautomatiseerde systemen
“In Delft gaan we het mogelijk maken om in geautomatiseerde systemen verschillende mengsels van micro-organismen te kweken en daar tegelijkertijd metingen aan te doen”, zegt Kleerebezem. “Dat maakt UNLOCK een unieke faciliteit, omdat we op grote schaal efficient en vergelijkend onderzoek kunnen doen en we belangrijke inzichten kunnen vergaren over de interacties tussen micro-organismen.” 

Nieuwe perspectieven
De totale investering voor UNLOCK bedraagt 24,8 miljoen euro. Hoofdaanvrager prof. Hauke Smidt van Wageningen University & Research is verheugd over de toekenning: “Dit is echt fantastisch. UNLOCK biedt geheel nieuwe perspectieven voor het ontdekken van nieuwe micro-organismen en grensverleggend onderzoek aan microbiële mengculturen”. 

UNLOCKing Microbial Diversity for Society 
Met UNLOCK hebben Wageningen en Delft hun krachten gebundeld voor de volledige integratie van alle vereiste expertises in vier complementaire platforms.  

  • Het Biodiscovery platform (WUR-Microbiologie) maakt het gebruikers mogelijk om nieuwe micro-organismen te ontdekken en in handen te krijgen. Daarnaast is er een Processing unit waar biologische monsters volledig geautomatiseerd kunnen worden ontsloten voor bio-moleculaire analyses.
  • In het Modular bioreactor platform (WUR-Milieutechnologie) wordt onderzoek naar duurzame oplossingen voor milieuvraagstukken gefaciliteerd, zoals afbraak van (micro)verontreinigingen, duurzaam opwekken van energie en het herwinnen van grondstoffen uit complexe afvalstromen.
  • Met het Parallel Bioreactor platform (TUD-Biotechnologie) kunnen gebruikers tientallen experimenten gelijktijdig onder verschillende condities in bioreactoren uitvoeren.
  • Het FAIR data platform (WUR-Systeembiologie) zorgt voor opslag, verwerking en interpretatie van de grote hoeveelheid data uit de experimentele systemen in een cloud-gebaseerde infrastructuur die volgens FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principes is opgezet. 

In totaal kende NWO zeven projecten toe voor een totaalbedrag van 93 miljoen euro. De middelen die het ministerie van Cultuur en Onderwijs aan NWO ter beschikking stelt voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van essentiële onderzoeksinfrastructuren. De gehonoreerde wetenschappelijke infrastructuren zijn van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie in alle wetenschappelijke disciplines.