NWO-beurs van 50.000 euro voor vier TNW-onderzoekers

Nieuws - 10 september 2020 - Communication TNW

Het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft de aanvragen van vier TNW-onderzoekers in de Open Competitie ENW – XS gehonoreerd. Het gaat om Xiaozhou Ma, Dimphna Meijer, Caroline Paul en Toeno van der Sar, die allen 50.000 euro voor een project krijgen.

De samenvattingen van de goedgekeurde projecten staan hieronder.

The missing piece to produce CO as CO2 neutral fuel: the electrified separation of CO
Dr. X.Z. Ma, Chemical Engineering
CO2-uitstoot heeft ernstige gevolgen voor het milieu. Deze crisis kan opgelost worden door omzetten van CO2 met hernieuwbare elektriciteit in brandstoffen zoals CO. Maar het percentage omgezette CO2 is te laag. Hoge conversies kunnen worden bereikt door CO continu te verwijderden uit het reactiemedium: CO-productie blijft dan doorgaan. Het scheiden van lage concentratie producten is echter energie-intensief. Ik stel een nieuw “geëlektrificeerd” scheidingsproces voor: verwijderen van CO door binding aan een materiaal met hoge affiniteit, gevolgd door elektrisch wijzigen van het materiaal naar lage affiniteit waardoor CO vrijkomt voor verder gebruik. Dit geëlektrificeerd scheidingsproces zal de CO2-neutrale brandstofproductie mogelijk maken.

A voltage keeper for cryo-EM
Dr. D.H.M. Meijer, Bionanoscience
Elke zenuwcel in de hersenen maakt contact met meer dan duizend andere zenuwcellen. De neuronale contactpunten, genaamd synapsen, worden in stand gehouden door talloze moleculaire bouwstenen. Door al deze zenuwcellen lopen elektrische stroompjes die samen een groot netwerk vormen. De onderzoekers gaan een nieuw assay ontwikkelen om het effect van neuronale elektriciteit op moleculaire verbindingen te bestuderen. Zij combineren hiervoor technieken uit de synthetische nanobiologie en de structuurbiologie. Dit assay kan gebruikt worden om nieuwe medicijnen te ontwikkelen voor verschillende hersenziektes waarvoor nu nog geen of nauwelijks behandelingen voorhanden zijn.

Exploring Nature’s catalysts for selective carbon bond formation
Dr. C.E. Paul, Biotechnology
Koolstofbindingen vormen het raamwerk van alle organische moleculen. De farmaceutische en de fijn chemische industrie willen in toenemende mate structurele complexiteit van moleculen toepassen. Daartoe is men op zoek naar methoden voor selectieve en gecontroleerde vorming van koolstof-koolstof verbindingen. Ik ga hiervoor de katalysatoren van de natuur inzetten, door het synthetische potentieel van belangrijke enzymen te ontwikkelen voor de vorming van selectieve koolstofbindingen.

“Slow magnons” – slowing down magnetic waves to the pace of a Sunday driver
Dr. T. van der Sar, TUD
Eenentwintig jaar geleden schoten onderzoekers een laser op een wolk van atomen in een quantumtoestand, en zagen dat het licht praktisch tot stilstand kwam – een fundamentele ontdekking die een nieuw onderzoeksveld inleidde dat gericht is op het benutten van ‘langzaam licht’ in optische schakelaars en geheugens. Het doel van het voorgestelde project is om de magnetische analogie van langzaam licht te realiseren: “langzame magnonen”. Magnonen zijn golven in magneten die signalen op chips kunnen vervoeren zonder de warmteproductie van elektrische stroom. Het kunnen controleren van de magnonsnelheid zou een fundamentele doorbraak zijn met mogelijke toepassingen in informatietechnologie.