Alliantie van topuniversiteiten roept G20-leiders op om prioriteit te geven aan netto nuluitstoot

Nieuws - 18 november 2020 - Webredactie Communication

Een internationale alliantie van prominente universiteiten die klimaatonderzoek doen, waaronder de TU Delft, heeft haar eerste verklaring uitgebracht voorafgaand aan de G20-top op 21 en 22 november 2020. In deze verklaring van de International Universities Climate Alliance (IUCA) worden wereldleiders opgeroepen om de herstelperiode na de coronapandemie aan te grijpen om maatregelen door te voeren om klimaatverandering tegen te gaan, met de waarschuwing dat het uitblijven daarvan zware gevolgen zal hebben voor de komende generaties.

International Universities Climate Alliance

De universiteiten die zijn aangesloten bij de International Universities Climate Alliance zijn verspreid over de hele wereld en vertegenwoordigen een derde van de 100 best presterende universiteiten op het gebied van klimaatonderzoek, en een kwart van de 100 best presterende universiteiten op het gebied van milieuonderzoek ter wereld. De klimaatalliantie ondersteunt wereldleiders, beleidsmakers en het bedrijfsleven bij de voorbereiding en respons op klimaatverandering.

Plicht van de G20

Dat deze IUCA-verklaring specifiek is gericht aan de G20-leiders is bijzonder relevant aangezien de leden van de G20 85% van het wereldwijde bruto binnenlands product en bijna 80% van de wereldwijde CO2-uitstoot vertegenwoordigen. De G20-leden zijn daarnaast goed voor 95% van de steenkoolconsumptie ter wereld en meer dan 70% van de olie- en aardgasconsumptie. Daarom hebben volgens de IUCA-verklaring de G20-leiders zowel de plicht als de gelegenheid om het voortouw te nemen bij een wereldwijde systeemverandering. G20-overheden zullen moeten samenwerken om te waarborgen dat fossiele brandstofindustrieën op korte termijn grootschalig genoeg inzetten op het leveren van energie met netto nuluitstoot.

Roep om aandacht

Volgens professor Ian Jacobs, president en Vice-Chancellor van de universiteit van Nieuw-Zuid-Wales (UNSW Sydney) in Australië, medeoprichter van de alliantie, erkennen hij en zijn collega’s de noodzaak dat deskundigen vanuit verschillende invalshoeken zich uitspreken over de klimaatcrisis: “Er liggen veel uitdagingen voor ons in het verschiet bij de bestrijding van de existentiële crisis waarin de wereld zich bevindt. De International Universities Climate Alliance vormt een waardevolle hulpbron waarop overheden, het bedrijfsleven, de industrie en de bredere samenleving kunnen vertrouwen voor deskundig evidencebased advies.”

TU Delft visie op Climate Action

TU Delft had zich al gecommitteerd aan een dergelijk doel - in lijn met de toetreding tot de IUCA en het teken van deze verklaring -, en dat expliciet gemaakt in het Climate Action vision paper dat vorig jaar gepubliceerd werd: ‘Het doel – een klimaatbestendige wereld – kan niet worden gerealiseerd zonder innovatieve technologieën voor zowel mitigatie als adaptatie. Het kan niet worden gerealiseerd zonder betere kennis van wereldwijde en regionale klimaatveranderingen. En evenmin zonder een dieper inzicht in de ethische, maatschappelijke en culturele context van het beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen. TU Delft is vastbesloten om haar intellectuele en innovatieve krachten in te zetten voor de bescherming van de wereldbevolking tegen de risico’s van klimaatverandering, door de hiervoor beschreven technologieën en methoden te ontwikkelen – in nauwe samenwerking met de bedrijven en organisaties die deze maatregelen in praktijk moeten brengen. Het probleem is complex en urgent, maar we moeten ook optimistisch blijven en al onze capaciteiten benutten om deze uitdaging aan te gaan in onze onderwijsprogramma’s en ons onderzoek.’

Meer informatie

Link naar de volledige tekst van de verklaring

De IUCA vormt een centrale hub waar universiteiten het nieuwste klimaatonderzoek met elkaar kunnen delen en waar samenwerking tussen toonaangevende onderzoeksteams wordt gefaciliteerd. UNSW Sydney is initiatiefnemer van de International Universities Climate Alliance en vormt momenteel het secretariaat. De TU Delft is een van de oprichters van de alliantie. Meer: https://www.universitiesforclimate.org/ 

Sustainability website TU Delft: https://www.tudelft.nl/en/sustainability/ 
Contact TU Delft adviseur wetenschapscommunicatie Roy Meijer, r.e.t.meijer@tudelft.nl, 06 14015008

/* */