Antarctica: scheuren in het ijs

Nieuws - 14 september 2020 - Webredactie Communication

De Pine Island Glacier en de Thwaites Glacier op West-Antarctica ondergaan de laatste jaren snelle veranderingen, met mogelijk grote gevolgen voor zeespiegelstijging. De onderliggende processen van deze veranderingen en hun precieze effect op het verzwakken van deze ijskappen zijn echter nog niet compleet in kaart gebracht. Onderzoekers van onder andere de TU Delft hebben nu één van die processen in detail onderzocht: het ontstaan en de ontwikkeling van schade /scheuren in deel van de gletsjers, en hoe dat proces van scheurvorming zichzelf versterkt. Ze publiceren hierover in PNAS.

Satellieten

De onderzoekers hebben satellietbeelden uit diverse bronnen gecombineerd om een beter beeld te krijgen van de snelle ontwikkeling van schade in de afschuifzones (shear zones) van de ijsplaten van Pine Island en Thwaites. Deze schade bestaat uit gletsjerspleten en -scheuren, en zijn de eerste tekenen dat de afschuifzones aan het verzwakken zijn. Onderzoek met modellen laat zien dat het ontstaan van dergelijke schade een feedbackproces in gang zet, waardoor scheurvorming en verzwakking versnelt. 

Instabiel

Volgens de onderzoekers is dit proces een van de belangrijkste factoren die de (in)stabiliteit van de ijskappen bepaalt, en daarmee de mogelijke bijdrage van dit deel van Antarctica aan de zeespiegelstijging. Zij pleiten ervoor deze inzichten mee te nemen in klimaatmodellen, om zo de voorspelling van de bijdrage aan zeespiegelstijging door deze gletsjers te verbeteren.

Bekijk hier het verhaal over het onderzoek

Meer informatie

Damage accelerates ice shelf instability and mass loss in Amundsen Sea Embayment”, Stef Lhermitte, Sainan Sun, Christopher Shuman, Bert Wouters, Frank Pattyn, Jan Wuite, Etienne Berthier en Thomas Nagler, https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1912890117

Contact: Stef Lhermitte, +32-498569351, s.lhermitte@tudelft.nl