Informatie rondom het coronavirus

In navolging van de Rijksoverheid neemt ook de TU Delft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We doen hierbij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk online kan worden aangeboden, onderzoek geborgd is en cruciale processen goed blijven lopen.

Op deze pagina vindt u meer informatie. Kort samengevat gelden voor de TU Delft de volgende uitgangspunten tot nader order:

  • Thuiswerken blijft tot nader order de norm. Dat is lastig, maar we moeten allemaal nog even doorzetten. Kom alleen naar de campus als het echt niet anders kan, ook als bezoeker.
  • Blijf sowieso thuis als jijzelf of een van je huisgenoten klachten heeft en laat je testen als dat mogelijk is. Als uit de test blijkt dat je geen Covid-19 hebt en je voelt je goed genoeg kun je weer naar de campus komen.
  • Tot nader order blijven al het onderwijs en alle (her)tentamens in principe online. Alleen kleinschalig afstudeerwerk (indien niet online mogelijk) kan beperkt doorgang vinden.
  • Promoties vinden doorgang, zij het in sterk aangepaste vorm.
  • Inkomende en uitgaande uitwisselingsprogramma’s zijn helaas geannuleerd voor het eerste semester 2020-2021.
  • Studieplekken op de campus zijn maar zeer beperkt beschikbaar.
  • Onderzoek en werkzaamheden die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd, vinden in aangepaste vorm plaats op de campus.
  • Het beleid ten aanzien van reizen voor medewerkers en studenten blijft aangescherpt. Reizen boeken via de TU Delft blijft tot nader order niet mogelijk voor risicogebieden of landen met een rood of oranje reisadvies. Reis alleen indien noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende.
  • X gaat gefaseerd open voor buitensporten.
  • Tot slot, het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Weet dat je er niet alleen voor staat. Als je het moeilijk hebt, zoek dan hulp. Voor onze medewerkers en studenten geldt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij hun leidinggevende of de studieadviseur.

Hoe ziet het nieuwe academische jaar er uit?

De TU Delft is volop bezig met het vormgeven van het volgende academische jaar. Dat krijgt steeds meer gestalte en zal een combinatie worden van fysiek en online onderwijs. We zullen nog veel onderwijs online moeten laten plaatsvinden, maar we zien ook de beperkingen daarvan. We kijken dan ook naar alle mogelijkheden om online met fysiek onderwijs te combineren, mondjesmaat en stap voor stap. Daarbij spreiden we het onderwijs zoveel mogelijk over de dag uit.

Een aantal uitgangspunten en prioriteiten voor de opstart van het nieuwe collegejaar zie je in onderstaande tijdlijn.

In september verwelkomen we ook onze nieuwe eerstejaars bachelor- en masterstudenten. Het is belangrijk dat zij hun weg snel kunnen vinden. Op dit moment bereiden we een aangepaste, maar warme introductietijd voor.

In het Protocol TU Delft Start Academisch Jaar 2020-2021, kun je lezen welke uitgangspunten wij als TU Delft hanteren bij het opstarten van het onderwijs en andere werkzaamheden in het nieuwe academische jaar.