Informatie rondom het coronavirus

Laatste update 1 december 2020

Het oplopende aantal besmettingen heeft ertoe geleid dat het kabinet besloten heeft tot een gedeeltelijke lockdown. Helaas zijn wederom nieuwe aanvullende maatregelen nodig om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Onderwijsactiviteiten worden niet verder ingeperkt en daar zijn we blij mee. 

Voor het geven van onderwijs gelden dus niet de landelijke beperkingen ten aanzien maximale groepsgrootte. We vragen aan onze studenten om het verblijf op de campus zo kort mogelijk te houden en dus alleen op de campus te blijven als het noodzakelijk is. Het reizen van en naar de campus ten behoeve van onderwijs is toegestaan.   

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het onderwijs, onderzoek en kritische bedrijfsprocessen zoveel als mogelijk fysiek en anders online kunnen worden aangeboden en dat de cruciale bedrijfsprocessen goed blijven lopen.

We benadrukken dat het belangrijk is om daarbij de volgende maatregelen goed in acht te (blijven) nemen:

 • We verwachten dat al onze studenten en medewerkers  op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door de gebouwen (dus ook in onze laboratoria) verplaatsen. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal in collegezaal of werkruimte, dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan.
 • Houd 1,5 meter afstand, neem de hygiëne-maatreglen goed in acht en vermjid drukte.
 • Houd het bezoek aan de campus zo kort mogelijk. Blijf alleen op de campus als het echt niet anders kan.
 • Medewerkers werken thuis, tenzij het echt niet anders kan. Alleen voor locatie-gebonden werk komen medewerkers naar de campus. Denk aan onderzoekers die in een laboratorium hun onderzoek doen en docenten die onderwijs verzorgen. Ook medewerkers die vanwege hun persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen werken, mogen naar de universiteit komen.
 • Ook voor bezoekers geldt, kom alleen naar de campus als het echt niet anders kan.
 • Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten klachten hebt. Zie hier wat te doen in geval van besmetting van jezelf of mensen om je heen.
 • Sinds de start van het academische jaar 20/21 wordt er gestreefd naar een mix van online en on-campus onderwijs voor iedereen. Thuis studeren blijft wel de norm, alleen op advies van je opleiding/docent kun je naar de campus komen. Studenten worden opgeroepen Brightspace in de gaten te houden.
 • Promoties, oraties, afstudeerbijeenkomsten en diploma-uitreikingen kunnen in klein verband en in aangepaste vorm georganiseerd worden, met een maximum van 30 personen. Vanzelfsprekend blijft dit aantal afhankelijk van wat er mogelijk is in een specifieke zaal en/of gebouw, rekening houdend met beperkingen in gangen, ontvangstruimtes en entrees bijvoorbeeld.
 • Medewerkers en studenten die in een land of gebied zijn geweest, waarvoor om gezondheidsredenen een oranje of rood reisadvies geldt, worden geacht 10 dagen in thuisisolatie te gaan. Daarmee volgen we het advies van de Nederlandse overheid. Voor medewerkers geldt dat dit voor eigen risico en rekening is. Lees hier wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Meer informatie over wanneer je in thuisisolatie moet en hoe dat werkt, is te vinden op deze webpagina van de Nederlandse overheid.
 • Om de start van het collegejaar zo veilig mogelijk te laten verlopen en de 1,5 meter te kunnen waarborgen wordt er vanaf de start van het jaar veel gemonitord op de campus. Zo kun je gebouwen bijvoorbeeld alleen met je campuskaart naar binnen, wordt naar een systeem voor medewerkers om op de campus te kunnen werken gekeken, en hangen er camera’s op potentieel drukke plekken om te bekijken of mensen 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Inkomende en uitgaande uitwisselingsprogramma’s zijn helaas geannuleerd voor het eerste en tweede semester 2020-2021.
 • Studieplekken op de campus zijn maar zeer beperkt beschikbaar. Op faculteiten kunnen de studiemogelijkheden per gebouw verschillen; bekijk altijd eerst je faculteitspecifieke maatregelen. Op dit moment wordt bekeken of uitbreiding van studieplekken in onderwijsvrije weken mogelijk is.
 • Het beleid ten aanzien van reizen voor medewerkers en studenten blijft aangescherpt. Reizen boeken via de TU Delft blijft tot nader order niet mogelijk voor risicogebieden of landen met een rood of oranje reisadvies. Reis alleen indien noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende.
 • De horeca op de campus is in principe dicht. Een zeer beperkt aantal bedrijfskantines kent sterk aangepaste openingstijden. 

Tot slot, het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Weet dat je er niet alleen voor staat. Als je het moeilijk hebt, zoek dan hulp. Voor onze medewerkers en studenten geldt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij hun leidinggevende of de studieadviseur.