Informatie rondom het coronavirus

In navolging van de Rijksoverheid neemt ook de TU Delft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We doen hierbij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk online kan worden aangeboden, onderzoek geborgd is en cruciale processen goed blijven lopen.

Op deze pagina vind je meer informatie. Kort samengevat gelden voor de TU Delft de volgende uitgangspunten tot nader order:

 • Vanaf maandag 21 september start GGD Haaglanden een corona-testlocatie aan de Bieslandsekade 68 in Delft. Testen kan uitsluitend bij klachten. Je kunt bellen naar het landelijke nummer 0800-1202.
 • Thuiswerken is nog steeds de norm. Dat is voor velen een uitdaging, maar we moeten voorkomen dat er te veel mensen tegelijk op de campus zijn met de risico’s van dien. Kom dus alleen naar de campus als het echt niet anders kan, ook als bezoeker. Voor medewerkers geldt dat zij alleen naar de campus kunnen komen in overleg met hun leidinggevende.
 • Bij de start van het academische jaar 20/21 wordt er gestreefd naar een mix van online en on-campus onderwijs voor iedereen. Thuis studeren blijft wel de norm, alleen op advies van je opleiding/docent kun je naar de campus komen. Studenten worden opgeroepen Brightspace in de gaten te houden.
 • Medewerkers en studenten die in een land of gebied zijn geweest, waarvoor om gezondheidsredenen een oranje of rood reisadvies geldt, worden geacht 10 dagen in thuisisolatie te gaan. Daarmee volgen we het advies van de Nederlandse overheid. Voor medewerkers geldt dat dit voor eigen risico en rekening is. Lees hier wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Meer informatie over wanneer je in thuisisolatie moet en hoe dat werkt, is te vinden op deze webpagina van de Nederlandse overheid.
 • Om de start van het collegejaar zo veilig mogelijk te laten verlopen en de 1,5 meter te kunnen waarborgen wordt er vanaf de start van het jaar veel gemonitord op de campus. Zo kun je gebouwen bijvoorbeeld alleen met je campuskaart naar binnen, wordt naar een systeem voor medewerkers om op de campus te kunnen werken gekeken, en hangen er camera’s op potentieel drukke plekken om te bekijken of mensen 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Kleinschalig afstudeerwerk (indien niet online mogelijk) kan beperkt doorgang vinden.
 • Promoties vinden doorgang, zij het in sterk aangepaste vorm.
 • Inkomende en uitgaande uitwisselingsprogramma’s zijn helaas geannuleerd voor het eerste semester 2020-2021.
 • Studieplekken op de campus zijn maar zeer beperkt beschikbaar. Op faculteiten kunnen de studiemogelijkheden per gebouw verschillen; bekijk altijd eerst je faculteitspecifieke maatregelen.
 • Onderzoek en werkzaamheden die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd, vinden in aangepaste vorm plaats op de campus.
 • Het beleid ten aanzien van reizen voor medewerkers en studenten blijft aangescherpt. Reizen boeken via de TU Delft blijft tot nader order niet mogelijk voor risicogebieden of landen met een rood of oranje reisadvies. Reis alleen indien noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende.
 • X gaat gefaseerd open voor zowel buiten- als binnensporten vanaf maandag 31 augustus 2020 voor een maximum aantal bezoekers per dag, dat past binnen de totaal op de campus maximum toegestane capaciteit. Bekijk het actuele aanbod en richtlijnen rond bijvoorbeeld reserveren op de website van X.
 • Horecagelegenheden gaan gefaseerd open.
 • Tot slot, het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Weet dat je er niet alleen voor staat. Als je het moeilijk hebt, zoek dan hulp. Voor onze medewerkers en studenten geldt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij hun leidinggevende of de studieadviseur. 

Wat te doen in geval van besmetting

Als jijzelf klachten hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen, ook wanneer de klachten mild zijn. Tot de testuitslag bekend is, is thuisisolatie noodzakelijk en kun je dus onder geen voorwaarde naar de campus komen, hoe vervelend dat ook is.

Als een van je huisgenoten symptomen heeft, dus koorts en/of benauwdheidsklachten, blijf dan ook thuis, totdat de testuitslagen bekend zijn. Zodra je zelf ook symptomen vertoont, laat je dan zo snel mogelijk testen. Een studentenhuis wordt gezien als één huishouden.

Als een van jouw studiegenoten (dus geen huisgenoot) klachten heeft en je bent in de twee dagen voordat de klachten begonnen langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in diens nabijheid geweest, dan verzoeken we je niet naar campus te komen, totdat de testuitslagen van de studiegenoot bekend zijn en negatief. Zodra je ook symptomen vertoont, laat je dan zo snel mogelijk zelf testen. 

Voor een eventueel contactonderzoek is het volgende belangrijk. Schrijf alvast op met wie je de afgelopen dagen contact hebt gehad. Het gaat vooral om mensen met wie je:

 • langer dan 15 minuten samen bent geweest op minder dan 1,5 meter
 • in contact bent geweest langer dan 15 min, op meer dan 1,5 meter afstand

in de afgelopen 2 dagen voordat de klachten begonnen, tot het moment dat je thuis bleef.

Als je je hebt laten testen en uit de test blijkt dat je geen Covid-19 hebt en je voelt je goed genoeg, kun je weer naar de campus komen. Let op: alleen als dat ook geldt voor alle huisgenoten en je dus niet in quarantaine bent vanwege iemand anders in je huis. In dat geval maak je de quarantaineperiode tot 10 dagen na het laatste onbeschermde contact met je huisgenoot af.

In geval van besmetting
Als uit de test blijkt dat je wel Covid-19 hebt, zal de GGD contact met je opnemen om een contactonderzoek op te starten. Geef je lijst met contacten direct na vaststelling door aan de GGD. Volg daarna de aanwijzingen van de GGD altijd op. Mogelijk vraagt de GGD je om zelf je contacten (op de universiteit) te informeren over je besmetting. Voor hulp kun je dan contact opnemen met de afdeling Integrale Veiligheid via tu-iv@tudelft.nl of via telefoonnummer +31 (0)15 27 82777. De GGD neemt contact op met de universiteit indien (clusters van) besmettingen hiertoe aanleiding geven.

Communiceren over gezondheid van medewerkers en studenten
Met informatie over de gezondheid van medewerkers en studenten moet zeer secuur worden omgegaan. Universiteiten mogen om privacyredenen geen gezondheidsinformatie van medewerkers of studenten opvragen of delen, ook niet als het over Covid-19 gaat.

Studievertraging door thuisisolatie
Als je als student door thuisisolatie  studievertraging oploopt, neem dan contact op met je studieadviseur, dan zal worden gezocht naar een maatwerkoplossing.

Hoe ziet het nieuwe academische jaar er uit?

In het nieuwe academische jaar bieden we een combinatie van fysiek en online onderwijs. Veel onderwijs moet nog online plaatsvinden, maar we zien ook de beperkingen daarvan. We hebben daarom, binnen de kaders die we hadden, bekeken hoe we online met fysiek onderwijs het beste konden combineren, mondjesmaat en stap voor stap. Daarbij is het onderwijs zoveel mogelijk over de dag uitgespreid.

In september starten ook onze nieuwe eerstejaars bachelor- en masterstudenten. Het is belangrijk dat zij hun weg snel kunnen vinden en daar houden we ook rekening mee in het onderwijsprogramma.

Een aantal uitgangspunten en prioriteiten voor zie je in onderstaande tijdlijn. In het Protocol TU Delft Start Academisch Jaar 2020-2021, kun je lezen welke uitgangspunten wij als TU Delft hanteren bij het opstarten van het onderwijs en andere werkzaamheden in het nieuwe academische jaar.