Delftse wetenschappers kijken inmiddels ook voorbij de coronacrisis, en hoe de wereld er dan uit kan zien. Hun visie is te vinden in uiteenlopende media. Hieronder een - niet uitputtend - overzicht.