Informatie voor studenten

Bij de start van het collegejaar 20/21 wordt er gestreefd naar een mix van online en on-campus onderwijs voor iedereen. Thuis studeren blijft wel de norm, alleen op advies van je opleiding/docent kun je naar de campus komen. Houd Brightspace in de gaten.

Wat te doen als je een coronabesmetting vermoedt of hebt?

Als jijzelf klachten hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen, ook wanneer ze mild zijn. Tot de testuitslag bekend is, is thuisisolatie noodzakelijk en kun je dus onder geen voorwaarde naar de campus komen, hoe vervelend dat ook is.

Als een van je huisgenoten symptomen zijnde koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf dan ook thuis, totdat de testuitslagen bekend zijn. Zodra je zelf ook symptomen vertoont, laat je dan ook zo snel mogelijk testen. Voor studentenhuizen geldt dat een studentenhuis gezien wordt als 1 huishouden. Lees verder

Ook docenten met vragen over online onderwijs kunnen terecht in Brightspace - Remote Teaching & Learning.

TU Delft - Creating a safe and pleasant campus together

In de volgende video's beantwoordt Rob Mudde, vice-rector magnificus, enkele vragen van studenten. In video 1 geeft hij uitleg over de start van het studiejaar, de COVID-regelgeving en de kwaliteit van online onderwijs. In video 2 beantwoordt hij vragen over onder meer minoren, uitwisselingsprogramma's, stages en financiering.

Wat te doen als je een coronabesmetting vermoedt of hebt?

Als jijzelf klachten hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen, ook wanneer de klachten mild zijn. Tot de testuitslag bekend is, is thuisisolatie noodzakelijk en kun je dus onder geen voorwaarde naar de campus komen, hoe vervelend dat ook is.

Als een van je huisgenoten symptomen heeft, dus koorts en/of benauwdheidsklachten, blijf dan ook thuis, totdat de testuitslagen bekend zijn. Zodra je zelf ook symptomen vertoont, laat je dan zo snel mogelijk testen. Een studentenhuis wordt gezien als één huishouden.

Als een van jouw studiegenoten (dus geen huisgenoot) klachten heeft en je bent in de twee dagen voordat de klachten begonnen langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in diens nabijheid geweest, dan verzoeken we je niet naar campus te komen, totdat de testuitslagen van de studiegenoot bekend zijn en negatief. Zodra je ook symptomen vertoont, laat je dan zo snel mogelijk zelf testen. 

Voor een eventueel contactonderzoek is het volgende belangrijk. Schrijf alvast op met wie je de afgelopen dagen contact hebt gehad. Het gaat vooral om mensen met wie je:

 • langer dan 15 minuten samen bent geweest op minder dan 1,5 meter
 • in contact bent geweest langer dan 15 min, op meer dan 1,5 meter afstand

in de afgelopen 2 dagen voordat de klachten begonnen, tot het moment dat je thuis bleef.

Als je je hebt laten testen en uit de test blijkt dat je geen Covid-19 hebt en je voelt je goed genoeg, kun je weer naar de campus komen. Let op: alleen als dat ook geldt voor alle huisgenoten en je dus niet in quarantaine bent vanwege iemand anders in je huis. In dat geval maak je de quarantaineperiode tot 10 dagen na het laatste onbeschermde contact met je huisgenoot af.

In geval van besmetting
Als uit de test blijkt dat je wel Covid-19 hebt, zal de GGD contact met je opnemen om een contactonderzoek op te starten. Geef je lijst met contacten direct na vaststelling door aan de GGD. Volg daarna de aanwijzingen van de GGD altijd op. Mogelijk vraagt de GGD je om zelf je contacten (op de universiteit) te informeren over je besmetting. Voor hulp kun je dan contact opnemen met de afdeling Integrale Veiligheid via tu-iv@tudelft.nl of via telefoonnummer +31 (0)15 27 82777. De GGD neemt contact op met de universiteit indien (clusters van) besmettingen hiertoe aanleiding geven.

Communiceren over gezondheid van medewerkers en studenten
Met informatie over de gezondheid van medewerkers en studenten moet zeer secuur worden omgegaan. Universiteiten mogen om privacyredenen geen gezondheidsinformatie van medewerkers of studenten opvragen of delen, ook niet als het over Covid-19 gaat.

Studievertraging door thuisisolatie
Als je als student door thuisisolatie  studievertraging oploopt, neem dan contact op met je studieadviseur, dan zal worden gezocht naar een maatwerkoplossing.

Tentamens

In het eerste kwartaal van het studiejaar 2020/2021 worden de tentamens online aangeboden. Hoewel er veel vraag is naar tentamens op de campus, zijn de mogelijkheden op dit moment beperkt gezien alle maatregelen (capaciteit van collegezalen op basis van 1,5m, ventilatie etc.). Hierbij komt ook nog eens de onzekerheid over de ontwikkeling van Covid-19. Indien een online toetsing niet mogelijk is, kunnen faculteiten besluiten om voor sommige opleidingen een on-campus toets uit te voeren voor maximaal 100 deelnemers. Dit is alleen mogelijk als rekening wordt gehouden met de huidige maatregelen en gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen.


To top

Tentaminering

Vragen/klachten over tentaminering in deze tijd

Er zijn geen wijzigingen in het proces en de procedures bij vragen en klachten. Bij vragen kan een student terecht bij de examinator (docent), bij klachten over de inhoud of beoordeling van een toets kan de student zich melden bij de examencommissie.

Tentamens opgenomen

De tentamens worden opgenomen. Dit is in 2 vormen van tentaminering:

 • Online mondelinge tentamens.
  Deze opnames worden 2 maanden bewaard in het kader van de bezwaar- en beroepstermijn. Indien er beroep of bezwaar wordt ingediend, worden ze langer bewaard.
 • Online Proctored tentamens
  Als er geen vermoeden van fraude is, worden deze opnames verwijderd na controle door de docent. Indien er wel een vermoeden van fraude is, wordt dit langer bewaard.

Stages/projecten in het buitenland

Vanwege de grote onzekerheid over de ontwikkeling en verspreiding van het COVID-19 virus, wereldwijd en niet meer kunnen terugvallen op overheids- en zakenreisverzekeringen bij repatriëring, worden (afstudeer) stages en onderzoeksprojecten in het buitenland afgeraden tot 1 februari 2021. Faculteiten kunnen uitzonderingen toestaan voor landkleurcodes geel en groen als er in Nederland geen alternatief is en de gevolgen van het annuleren onevenredig zijn. Landkleurcodes oranje en rood betekent altijd: geen toestemming om te gaan. Kijk voor meer informatie op je faculteitspagina op Brightspace voor stages en de richtlijnen die de faculteiten hieromtrent hebben opgesteld.

Reizen is op eigen risico.
Ingevolge het gewijzigde Nederlandse overheidsbeleid om burgers niet langer te repatriëren bij een lockdown, zijn de gemaakte extra kosten en/of eventuele verdere gevolgen zoals vertraging van de opleiding voor eigen rekening van de student.

Reden waarom buitenlandse stages in uitzonderlijke gevallen wel worden toegestaan, en buitenlandse minors en exchange programma’s niet:

 • Voor verplichte stage onderdelen is er soms geen passend remote alternatief of alternatief in Nederland beschikbaar, wat kan leiden tot verregaande consequenties voor de studievoortgang.Voor minoren en exchange programma’s zijn er vaak voldoende alternatieven in Nederland beschikbaar.
 • Stages zijn (individueel) maatwerk, meestal op locatie bij de stagegever en kleinschalig. Daarnaast moet elke stagegever een verklaring ondertekenen dat ze veiligheid kunnen borgen. Hiermee kunnen de TU docent en de stagegever beter toezien op kwaliteit en veiligheidsrisico’s. Door deze maatregelen wordt makkelijker meebewogen met de Covid-19 ontwikkelingen in diverse landen. Exchange programma’s vragen maanden voorbereidingstijd en kunnen daardoor veel minder meebewegen met de Covid-19 ontwikkelingen.
 • als gevolg van Covid-19 zijn veel buitenlandse onderwijsprogramma’s online. Hiermee vervalt voor een groot deel de interculturele ervaring van een buitenlandse minor of een exchange programma.

Stages en onderzoek in het buitenland tweede semester 2020-2021
De TU Delft is op dit moment in overleg met de faculteiten en tal van betrokken partijen om in het 2e semester van 2020-2021 uitwisselingsactiviteiten, stages en projecten in het buitenland al dan niet te laten plaatsvinden. We verwachten dat in de loop van oktober meer informatie over dit besluit beschikbaar komt. Tot die tijd vragen we studenten om geen financiële regelingen te treffen.

Studeren in het buitenland

INKOMENDE EN UITGAANDE UITWISSELINGSPROGRAMMA'S GEANNULEERD VOOR HET EERSTE SEMESTER  2020-2021


Het College van Bestuur van de TU Delft heeft het weloverwogen besluit genomen om alle uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het eerste semester van het nieuwe collegejaar 2020-2021 te annuleren. Dit besluit geldt zowel voor inkomende als uitgaande uitwisselingsstudenten.

We hebben deze moeilijke beslissing nu genomen omdat er nog steeds veel onzekerheid bestaat over de gezondheidssituatie, de reisbeperkingen en het aanbod van fysiek en online onderwijs. Dit betekent dat we uitwisselingsstudenten niet kunnen garanderen dat ze een interculturele ervaring op onze campus of in het buitenland kunnen opdoen in het eerste semester van 2020-2021.

We beseffen dat dit een grote teleurstelling is voor studenten, mede omdat alle betrokken studenten en partijen hier zoveel moeite in hebben gestoken en uitkijken naar de uitwisselingsperiode. De gezondheid en veiligheid van alle studenten staan echter voorop en in deze onvoorspelbare tijden voelde dit als de beste beslissing die in jullie belang genomen kon worden.

Inkomende en uitgaande uitwisselingsprogramma's tweede semester 2020-2021
De TU Delft is op dit moment in overleg met de faculteiten en tal van betrokken partijen om in het 2e semester van 2020-2021 uitwisselingsactiviteiten, stages en projecten in het buitenland al dan niet te laten plaatsvinden. We verwachten dat in de loop van oktober meer informatie over dit besluit beschikbaar komt. Tot die tijd vragen we studenten om geen financiële regelingen te treffen.

Volgende stappen: alternatieven

De universiteit zal contact opnemen met alle inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten.

 1. Inkomende uitwisselingsstudenten zullen we informeren over eventuele administratieve vervolgacties en om te kijken naar alternatieven.
 2. Voor de uitgaande bachelorstudenten zijn in de aanloop naar dit besluit al alternatieve aangeboden. We hebben de capaciteit van de minors verhoogd om zoveel mogelijk uitgaande bachelor studenten een alternatief te kunnen bieden. Verder hebben we een extra inschrijvingsperiode in de maand juli geïntroduceerd.
 3. Uitgaande masterstudenten kunnen kijken in de studiegids of de Teaching and Examination Regulations voor alternatieve studiemogelijkheden (specialisaties of keuzepakketten).

Alternatieve opties  zoals “uitstel van je uitwisseling” wordt per geval op facultair niveau geëvalueerd.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met de facultaire exchange coördinator of raadpleeg de FAQ.

Gemaakte kosten na afbreken of annuleren

Afbreken uitwisseling of annulering geplande uitwisseling in het buitenland door uitbraak Covid-19 (Q3 2020)

 • Als je extra kosten hebt gemaakt die niet door je reisverzekering worden vergoed en je hebt geen contact opgenomen met je studieadviseur of facultaire uitwisselingscoördinator, dan wordt je verzocht de TU Delft hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar je studieadviseur of facultaire uitwisselingscoördinator met het bewijs van de aanvullende kosten en bevestiging dat deze kosten niet door je reisverzekering worden gedekt of op een andere manier worden vergoed. Dan kom je in aanmerking voor vergoeding door je faculteit.
 • Studenten met een Erasmus + beurs voor voorjaar 2019/2020 dienen contact op te nemen met het Mobiliteitsteam van het Education Service Centre via contactcentre-esa@tudelft.nl

Quarantaine

De Nederlandse overheid raadt studenten die uit een land of gebied komen waarvoor om gezondheidsredenen een reisadvies geldt, ten zeerste aan om gedurende 10 dagen in quarantaine te blijven. Meer informatie over wanneer u zelfquarantaine moet handhaven en hoe u dit moet regelen, vindt u op deze webpagina van de Nederlandse overheid.

Bindend Studieadvies (BSA)

In navolging van de afspraak die de Nederlandse universiteiten gemaakt hebben met de Minister van OCW, heeft de TU Delft besloten om de uitvoering van de regeling voor het Bindend Studieadvies (BSA) dit jaar aan te passen. Voor het BSA dat eind van het studiejaar 2019-2020 wordt verstrekt, geldt het volgende:

Voor het studiejaar 2019-2020 geldt, in verband met het COVID-19 virus: aan studenten die

 • 30 tot en met 44 EC hebben behaald of
 • bij het tussentijds advies in maart de indicatie positief (22,5 tot en met 30 EC) hebben gekregen,

wordt uitstel verleend, zoals omschreven in punt 6 van de BSA-regeling, voor een volgend studiejaar.

Wat betekent dit voor studiejaar 2019-2020?

Deze maatregel betekent het volgende voor het BSA dat eind van dit studiejaar 2019-2020 wordt verstrekt:

 1. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit  studiejaar 45 EC of meer behaald? Dan krijg je dit jaar conform de BSA-regeling van de TU Delft een positief bindend studieadvies.
 2. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar tussen de 30 EC en 44 EC behaald? Je krijgt dan eind augustus automatisch uitstel van het BSA. Je hoeft hiervoor dus geen verzoek in te dienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit. Uitstel betekent dat je in het tweede studiejaar alle resterende EC uit het eerste jaar van jouw opleiding dient te behalen. Met andere woorden: alle 60 EC van jouw eerste jaar zijn in een volgend studiejaar behaald.
 3. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je een positief tussentijds advies (bij 22,5 tot en met 30 EC) in maart 2020 ontvangen? Je krijgt dan eind augustus automatisch uitstel van BSA. Je hoeft hiervoor dus geen verzoek in te dienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit. Uitstel betekent dat je in het tweede studiejaar alle resterende EC uit het eerste jaar van jouw opleiding dient te behalen.  Met andere woorden: alle 60 EC van jouw eerste jaar zijn in een volgend studiejaar behaald.
 4. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar minder dan 30 EC behaald en geen positief tussentijds advies in maart 2020 ontvangen?
  In dit geval krijg je conform de BSA-regeling van de TU Delft een (voorgenomen) negatief bindend studie advies. Je kan wel uitstel van BSA aanvragen in geval er sprake is van persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang negatief hebben beïnvloed. De procedure, zoals vermeld op de BSA-website, dient in dit geval gevolgd te worden. Hierbij wordt gecontroleerd op eenduidige samenhang tussen de  persoonlijke omstandigheid en de studievoortgang.
 5. Voor studenten, die eerder uitstel van BSA hebben gekregen, geldt het volgende:

  • Voldoe je in studiejaar 2019-2020 aan de BSA-norm (45 EC uit het eerste studiejaar van jouw opleiding of eerste jaar volledig afgerond), dan ontvang je eind augustus automatisch een positief bindend studieadvies. 
  • Heb je in studiejaar 2019-2020 niet de benodigde 45 EC uit het eerste studiejaar van jouw opleiding behaald of het eerste jaar niet volledig afgerond? Als er sprake is van een persoonlijke  omstandigheid, waaronder de eventuele gevolgen van de situatie m.b.t. COVID-19 voor jouw studievoortgang, dan kan je nogmaals uitstel van BSA aanvragen. De procedure, zoals vermeld op de BSA-website, dient in dit geval gevolgd te worden. Hierbij wordt gecontroleerd op eenduidige samenhang tussen de bijzondere omstandigheden en de voortgang.

Verdere informatie kun je vinden op de BSA-website.
Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit.

BSA website Studieadviseurs per faculteit

Uitgangspunten on campus onderwijs

De volgende uitgangspunten gelden voor het on campus onderwijs: Protocol Technische Universiteit Delft 2020-2021

a. Onderwijsactiviteiten die onderdeel uitmaken van het curriculum hebben prioriteit boven extra curriculaire activiteiten.
b. De benutbare studiedag voor (campus)onderwijs wordt van 8.00 tot 20.00, zodat gebouwbezetting en verkeersstromen over de dag verspreid worden.
c. On campus onderwijs wordt geroosterd in onderwijsruimtes in en nabij de faculteit;  Faculteiten houden hierbij rekening met het door hen afgenomen serviceonderwijs.
d. De onderwijsvorm is passend bij de maximale capaciteit van de zaal, uitgaande van voldoende afstand tussen personen.
e. Kleinschaligheid vormt de ruggengraat van het onderwijs: on campus wordt gewerkt in vaste kleine groepen, van bijvoorbeeld 10 tot 20 studenten, te bepalen door de faculteiten. Dit versterkt de studenten community en het studentenwelzijn.
f. De mogelijkheid om on campusonderwijs weer af te schalen (en over te gaan op een onderwijsvorm op afstand), inclusief toetsing, wordt voorbereid.
g. Studieplekken zijn enkel beschikbaar voor studenten op advies van de studieadviseur
h. Studenten worden geacht het campusonderwijs aan de TU Delft te volgen. Alleen bij specifieke overmachtsituaties kunnen studenten online starten met het onderwijs. Deze studenten melden zich vooraf voor toestemming bij de studieadviseur.
i. Studenten die behoren tot de door het RIVM benoemde risicogroepen kunnen op basis van vrijwilligheid naar de campus komen. Voor deze studenten wordt gezocht naar maatwerkoplossingen indien het campusonderwijs niet gevolgd kan worden.

Overgang bachelor naar master

Tijdelijke maatregel van de TU Delft betreffende de overgang bachelor naar master vanwege COVID-19

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding.

Voor bachelor- en schakelstudenten, die in het studiejaar 2019-2020 zijn ingeschreven aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling, gelden de volgende uitgangspunten.

Voor bachelorstudenten van een Nederlandse universiteit
 • Bachelorstudenten die op 31 augustus 2020 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, bijvoorbeeld afronding van het Bachelor EindProject. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip. 
 • De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021
Voor schakelstudenten van de TU Delft
 • Schakelstudenten die op 31 augustus 2020 een tekort van maximaal 15 EC hebben in hun schakelprogramma mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip. 
 • De mogelijkheid om zonder afgerond schakelprogramma mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021
Voor bachelorstudenten van een Nederlandse HBO-instelling
 • Bachelorstudenten die op 31 augustus 2020 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2020-2021 vakken van het passende schakelprogramma danwel mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van schakel- of mastervakken
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, bijvoorbeeld afronding van het Bachelor EindProject. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip.
 • De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding schakel- en/of mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021

Aanmelden TU Delft studenten

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor hun huidige bachelor- of schakelopleiding te herinschrijven.
Tevens moet een verzoek tot inschrijving voor de beoogde masteropleiding worden gedaan. De inschrijving voor deze opleiding zal een voorlopige inschrijving zijn totdat de bachelor of het schakelprogramma is afgerond.
De voorwaardelijke toelating wordt beoordeeld door de decaan van de faculteit waartoe de betreffende masteropleiding behoort. Hierover ontvangt de student in de loop van augustus bericht.

Aanmelden studenten van andere instellingen

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor de beoogde TU Delft opleiding in te schrijven. Tevens moeten zij zich herinschrijven bij de toelating gevende opleiding bij de huidige universiteit of HBO.
In juli ontvang de student van een andere instelling een e-mail met meer informatie over de voorwaardelijke toelating.

Hulp nodig?

 • Elke opleiding heeft één of meer studieadviseurs. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. Zeker als je in problemen dreigt te raken is het goed contact op te nemen. Maak een online afspraak
 • Wil je gebruik maken van onze spreekuren met psychologen, studentendecanen of het career centre? Vul dan voor 11.00 uur het consent form in.
 • Studeren op afstand – hoe ga ik daar mee om? Op deze pagina kun je een overzicht vinden met tips, support, tools en activiteiten op gebied van welzijn en studie.

Tegemoetkoming financiële zorgen studenten

De maatregelen rondom de coronacrisis zijn ingrijpend voor velen van ons, fysiek en mentaal. Er zijn situaties waarin studenten te maken hebben met directe of indirecte geldzorgen waardoor de voortgang van hun studie in gevaar komt. Om tegemoet te komen aan deze situatie hebben de universiteit en DUO een aantal maatregelen getroffen.

 • TU Delft zal coulant omgaan met de betalingstermijnen van het collegegeld. Het collegegeld wordt in principe wel op de gebruikelijke momenten geïncasseerd, maar lukt de inning niet, dan is uitstel mogelijk.
 • Voor master studenten die voor de zomer 2020 hun diploma zouden halen, maar door de coronamaatregelen vertraging oplopen en zich na de zomervakantie opnieuw moeten inschrijven, krijgen drie maanden collegegeld terug van DUO. Het gaat dan om die studenten die tussen september en eind januari hun diploma daadwerkelijk behalen. Meer informatie over financiële compensatie door DUO https://duo.nl/particulier/corona/geld-ov-studie-en-terugbetalen.jsp.

Dit bericht betreft non-EER studenten die hun afstuderen vanwege COVID-19 hebben moeten uitstellen naar studiejaar 2020-2021.

Ben jij een non-EER student en betaal je instellingstarief collegegeld? Dan kun je in aanmerking komen voor compensatie ter hoogte van een verlaging collegegeld tot het wettelijk tarief voor maximaal 3 maanden (september t/m november 2020).

Voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen:

 • Je studeert op uiterlijk 30-11-2020 af
 • De geplande afstudeerdatum was in collegejaar 2019-2020
 • Vertraging is veroorzaakt door COVID-19
 • Je staat langer dan nominaal en ononderbroken ingeschreven bij de opleiding
 • Je ontvangt geen andere vorm van collegegeldcompensatie zoals Regeling Profileringsfonds TU Delft.

De compensatie vindt automatisch plaats na het behalen van jouw diploma. Je hoeft je niet aan te melden voor deze regeling. Wanneer je na 30-11-2020 afstudeert, vervalt deze regeling en ontvang je geen compensatie. Meer informatie over uitschrijven vind je hier.

 • De TU Delft en het Universiteitsfonds Delft hebben het TU Delft COVID-19 Response Fund opgericht. Vanuit dit fonds worden onderzoeken geholpen met snelle financiële bijdragen, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.
 • De universiteit heeft het solidariteitsfonds waarmee studenten die direct hevig in de financiële problemen zijn gekomen met bijdragen van derden kunnen worden geholpen. Neem contact op met je studieadviseur voor meer informatie.

MoMi Studievoortgang monitoring voor non-EER studenten

In navolging van de afspraak die de Nederlandse universiteiten gemaakt hebben met de IND, heeft de TU Delft besloten om de uitvoering van de regeling voor het Modern Migratiebeleid (MoMi) over academisch jaar 2019-2020 aan te passen.

Voor het besluit studievoortgang in het kader van MoMi dat eind van het studiejaar 2019-2020 wordt genomen, geldt het volgende:

Positief besluit studievoortgang in het kader van MoMi > 30 EC

BSc en MSc studenten die voor 1 september 2020 30 EC of meer behalen over het studiejaar 2019-2020, krijgen volgens de MoMi-regeling automatisch een positief besluit studievoortgang in het kader van MoMi. Premaster studenten die hun volledig premaster programma hebben afgerond voor 1 september 2020 krijgen eveneens een positief besluit studievoortgang in het kader van MoMi.

Aangepaste MoMi regeling in het kader van COVID-19
 • BSc en MSc studenten die voor 1 september 2020 over het studiejaar 2019-2020 tussen de 15 EC en 30 EC behalen worden in het kader van COVID-19 niet afgemeld bij de IND. Zij worden vrijgesteld van de MoMi studievoortgangeis op basis van COVID-19. Wél adviseren wij deze studenten dringend een afspraak te maken met hun studieadviseur voor het maken van een studieplanning om verdere studievertraging te voorkomen.
 • Premaster studenten die op 31 augustus 2020 een tekort van maximaal 15 EC hebben in hun premaster programma mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken. Zij worden tevens vrijgesteld van de MoMi studievoortgangeis op basis van COVID-19.

De aanpassing van de MoMi regeling vindt eenmalig plaats en geldt alleen voor academisch jaar 2019-2020

Minder dan 15 EC

BSc en MSc studenten die minder dan 15 EC behalen kunnen een beroep doen op een van de verschoonbare redenen zoals genoemd in de WHW en te vinden op de hieronder genoemde website. Deadline voor het indienen van een verschoningsverzoek van de MoMi vereisten is 31 augustus 2020.

Procedure MoMi

Informatie over de MoMi studievoortgangsprocedure en de procedure voor het indienen van een verschoonbare reden voor studenten die 15 EC of minder hebben behaald staat op de TU Delft MoMi-website. Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit or stuur een email naar momi-esa@tudelft.nl.