ERC Advanced grants voor Delftse onderzoekers

Nieuws - 31 maart 2020 - Webredactie Communication


Drie wetenschappers van de TU Delft hebben een ERC Advanced Grant ontvangen. Cees Dekker, Jerry Westerweel en Lieven Vandersypen krijgen deze Europese subsidie voor vijfjarige projecten van internationaal vooraanstaande onderzoeksleiders.

Cees Dekker – ‘Bottom-up’ een chromosoom bouwen
Hoe wordt DNA georganiseerd in onze cellen? In 2018 had Cees Dekker een doorbraak die de krantenkoppen haalde. Zijn onderzoeksgroep legde toen op video vast hoe een eiwitcomplex lussen trekt in het DNA om het genetisch materiaal compact in te pakken in chromosomen. En begin dit jaar ontdekte hij een nieuw soort DNA-lussen, ‘Z-loops’ gedoopt. Dekker: “Met deze ERC Advanced Grant kan mijn groep de komende vijf jaar onderzoeken hoe ons DNA georganiseerd wordt in chromosomen, die gedurende de levenscyclus van een cel steeds van vorm veranderen”, vertelt Dekker. “De afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat de ruimtelijke ordening van chromosomen van cruciaal belang is voor de biologische functie ervan. Wij gaan uitpuzzelen hoe de structuur en de functie precies samenhangen."
Meer informatie


Lieven Vandersypen - Het simuleren van quantum fenomenen op een chip
De uitdrukking van Aristoteles 'Het geheel is groter dan de som der delen' past perfect bij Lieven Vandersypen's onderzoek naar zogenaamde 'quantummechanische veeldeeltjes systemen'. In deze systemen hebben de quantumdeeltjes interacties met elkaar, wat leidt tot fenomenen als quantummagnetisme en supergeleiding. Door de complexiteit van deze systemen zijn ze echter zeer moeilijk te modelleren op conventionele computers. In plaats van een computer gebruikt Vandersypen daarom een model quantumsysteem. Vandersypen: "Door het bouwen van experimentele modelsystemen hopen we nieuwe inzichten te krijgen in enkele van de grootste openstaande problemen in de fysica van de gecondenseerde materie, en daarnaast hopen we nieuwe fysica te onthullen.”
Meer informatie


Jerry Westerweel – Impulsieve stromingen
Jerry Westerweel, hoogleraar stromingsleer bij de afdeling Process and Energy ontvangt de ERC Advanced Grant voor zijn onderzoek naar impulsieve stromingen. Dit zijn stromingen van lucht of vloeistof rondom objecten waarvan de snelheid een (plotselinge) verandering ondergaat. Er is weinig bekend over de krachten die daarbij optreden. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de fundamentele aspecten en natuurkundige eigenschappen van deze impulsieve stromingen. Westerweel: “ Met dit onderzoek laat ik een nieuw licht schijnen op stromingsleer bij plotselinge bewegingen, zowel in de natuur als bij technologische toepassingen. Als we inzicht krijgen in de krachten die er ontstaan rondom veranderende snelheden kunnen we gevaarlijke situaties voorkomen. De resultaten van dit onderzoek zullen veel invloed hebben op toekomstige toepassingen in onder andere de luchtvaart, windenergie sector en maritieme –en offshore sector.”
Meer informatie


Meer informatie over ERC Advanced Grants
Persbericht ERC
Toekenningen ERC Advanced Grants