Nieuw rapport over digitale universitaire diploma’s

Nieuws - 10 februari 2020 - Webredactie Communication

Technologie kan het hoger onderwijs ingrijpend veranderen. De manier waarop academische diploma’s worden uitgegeven en beheerd maakt echter nog geen gebruik van die mogelijkheden. Dat staat in een nieuw rapport van het Digital Credentials Consortium. Het consortium onderzoekt de technologie voor digitale academische diploma’s en certificaten.  

Het consortium is een groep van 12 internationale universiteiten, waaronder de TU Delft, die samen werken aan een betrouwbare gemeenschappelijke infrastructuurstandaard voor het uitgeven, opslaan en controleren van universitaire diploma’s en certificaten. “Hoe zou een universitair diploma eruit zien als het vandaag de dag was ontworpen? Of een professioneel certificaat? Of een certificaat van een online cursus? De roep om betrouwbare verificatie en authenticatie van leer- en geloofsbrieven dringt zich met toenemende urgentie op, daarom moeten we de manier waarop we academische referenties uitgeven, erkennen en behandelen, opnieuw ontwerpen”, stellen de auteurs. 

In het rapport schetsen zij een aantal randvoorwaarden hiervoor, zoals:

  • Het flexibeler kunnen registreren van uitgevers van diploma’s en hun ontvangers, zodat dit beter aansluit bij bestaande universitaire administratieve diensten.
  • Meer ingebouwde privacy en privacy als standaard, rekening houdend met regionale wettelijke kaders. 
  • Betrouwbare mechanismen voor het herroepen van diploma’s/certificaten en een beter beheer van de levenscyclus.
  • Hogere mate van consistentie tussen de digitale gegevens van het certificaat, de door de mens leesbare visuel weergave en de noodzakelijke uitvoerformaten - papier of digitaal.  

Het Digital Credentials Consortium houdt zich in de eerste plaats bezig met betrouwbare digitale diploma’s en certificaten voor het hoger onderwijs, maar zet zich ook in om een brug te slaan tussen hoger onderwijs en een leven lang leren, waarbij traditionele instellingen voor hoger onderwijs, aanbieders van niet-formeel onderwijs en de werkplek met elkaar worden verbonden via een standaard van onderlinge uitwisselbaarheid. 

Meer informatie en het rapport zijn te vinden op digitalcredentials.mit.edu.

Lees ook het eerdere bericht