Nieuwe TU Delft Gedragscode

Nieuws - 14 februari 2020 - Webredactie Communication

Hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheden naar elkaar en de maatschappij? De TU Delft vindt het belangrijk om daar regelmatig met medewerkers en studenten bij stil te staan én waar nodig tot actie over te gaan. Daarom heeft het College van Bestuur in februari de nieuwe TU Delft Gedragscode gepubliceerd. Deze gedragscode is bedoeld om medewerkers, studenten en gasten te helpen om in complexe situaties te handelen volgens de waarden die we belangrijk vinden. 

In de code worden onder andere onze kernwaarden gedefinieerd: Diversity, Integrity, Respect, Engagement, Courage en Trust (DIRECT). De code bevat ook de TU Delft Integriteitsverklaring, met daarin de gedragsregels waarvan verwacht wordt dat iedereen zich eraan houdt. Ook is uitgewerkt wat de verantwoordelijkheden van medewerkers, studenten, gasten, en van de TU Delft als organisatie zijn.

Gedragscode volgt Code of Ethics op
De TU Delft Gedragscode is de opvolger van de Code of Ethics. Die stamde uit 2012 en was toe aan een update, onder andere vanwege de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en de vaststelling van het Strategisch Kader 2018-2024.

De code is geschreven door een werkgroep van wetenschappers, ondersteunende staf van allerlei directies, en een vertegenwoordiger vanuit de Studentenraad, met input vanuit de hele organisatie. De werkgroep stond onder leiding van professor Sabine Roeser, TU Delft Integrity Officer en hoogleraar Ethiek bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM). In een TU Delft-brede consultatieronde zijn daarna nog eens meer dan 30 reacties gekomen van medewerkers en studenten, die zijn gebruikt om de tekst aan te scherpen.

De gedragscode wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht van medewerkers en studenten. Zo wordt er aandacht aan besteed tijdens de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers en zullen straks alle nieuwe medewerkers tekenen voor de code. Verdere plannen zijn te lezen in de TU Delft Vision on Integrity en worden opgepakt vanuit het Integrity Office, dat rond de zomer wordt opgericht. Het Integrity Office krijgt ook als taak om medewerkers en studenten die iets willen weten of melden op het gebied van integriteit, de juiste weg te wijzen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de TU Delft Gedragscode kunt u terecht op http://integriteit.tudelft.nl
Voor vragen en suggesties kunt u een email sturen naar integrity@tudelft.nl