Professor Ronald Hanson benoemd tot Distinguished Professor in Quantum Computing and Quantum Internet

Nieuws - 04 december 2020 - Webredactie Communication

Prof.dr.ir. Ronald Hanson van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) en het QuTech-instituut is benoemd tot Distinguished Professor in Quantum Computing and Quantum Internet. De titel Distinguished Professor is voorbehouden aan hoogleraren die op hun vakgebied een belangrijke voorbeeld- en boegbeeldfunctie vervullen binnen en buiten de universiteit. 

Ronald Hanson wordt internationaal gezien als een van de toonaangevende quantumwetenschappers van zijn generatie. Hij is een pionier in het onderzoek naar misschien wel het meest fascinerende fenomeen in de natuurkunde: de quantumverstrengeling. In 2015 werd onder zijn leiding het bestaan van quantumverstrengeling voor het eerst onomstotelijk aangetoond, waarmee een eind kwam aan een debat dat 80 jaar eerder door Einstein in het leven was geroepen. Quantumverstrengeling staat aan de basis van het onderzoek naar quantumnetwerken en quantumcomputers en de uiteindelijke ontwikkeling van een quantum-internet, een internet dat in principe niet is te kraken. Het was slechts een van de mijlpalen in Hanson’s nog relatief jonge wetenschappelijke carrière.   

Hanson is in de loop der jaren veelvuldig geëerd voor zijn wetenschappelijke werk. Zo ontving hij in 2015 de KNAW Ammodo Science Award en won hij in 2016 de Huibregtsenprijs. In 2018 werd hij verkozen tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen  (KHMW), en in 2019 tot lid van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Fellow van de American Physical Society. In 2019 ontving hij de Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse Wetenschap. 

Ronald Hanson studeerde technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, gevolgd door een jaar in Japan. In 2005 promoveerde hij aan TU Delft cum laude op een onderzoek naar elektronenspins in kleine halfgeleiderstructuren. Na twee jaar als postdoconderzoeker aan de Universiteit van Californië kwam hij terug naar Delft, waar hij zijn eigen onderzoeksgroep begon. In 2012 werd hij benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar. Hij is een initiatiefnemer van QuTech, het  centrum voor geavanceerd onderzoek op het gebied van quantum computing en quantum internet dat in 2014 door TU Delft en TNO werd opgericht. 

Hanson was van 2016 tot 2020 wetenschappelijk directeur van QuTech. Hij is een van de opstellers van de Nationale Agenda Quantum Technologie waarmee Nederland in de voorhoede van de ontwikkeling van quantumtechnologie wil blijven. Hij is momenteel voorzitter van de stuurgroep van de stichting QuantumDeltaNL die de nationale agenda stimuleert en uitvoert.

‘Het is bijna onmogelijk om in enkele alinea’s recht te doen aan de prestaties van Hanson. Zijn werk gaat een grote rol spelen in de komst van het eerste quantumnetwerk. Daarboven is hij een bijzonder inspirerende docent en een onderzoeksleider die wetenschappers van wereldklasse aan zich weet te  binden. We zijn er trots op hem in ons midden te hebben en gaan ongetwijfeld nog veel van hem horen in de komende jaren’, aldus Rector Magnificus/Collegevoorzitter Tim van der Hagen.

Hanson wordt de zesde Distinguished Professor, naast Inald Lagendijk (Computing-based Society), Serge Hoogendoorn (Smart Urban Mobility) Luuk van der Wielen (Biobased Economy), Sybrand van der Zwaag (Materials Science), en Rob Mudde (Science Education).