Tim van der Hagen herbenoemd als rector magnificus/collegevoorzitter

Nieuws - 09 april 2020 - Webredactie Communication


De Raad van Toezicht van de TU Delft heeft prof.dr.ir. Tim van der Hagen herbenoemd
als Rector Magnificus/Voorzitter College van Bestuur TU Delft. De herbenoeming, opnieuw voor een periode van vier jaar, gaat in op 1 mei.

Impact voor een betere samenleving
Vanuit de sterke wetenschappelijke positie van de TU Delft, die onder meer blijkt uit de hoge positie in de internationale ranglijsten, ziet Van der Hagen de bijdrage die de universiteit kan leveren aan een betere samenleving als de belangrijkste opdracht van de universiteit. Dat begint met wetenschappelijke excellentie en het opleiden van ambitieuze ingenieurs die zich vaak beiden kenmerken door de typisch Delftse can-do mentaliteit.

Muren slechten
Om die bijdrage aan de samenleving te kunnen realiseren, stimuleert Van der Hagen de samenwerking met andere kennisinstellingen, bedrijven en alumni. Begin 2020 lanceerde hij het plan om de wetenschappelijke samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden, het Erasmus MC en het LUMC, structureel verder uit te bouwen, onder meer op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verstedelijking, kunstmatige intelligentie en digitalisering. De ambitie ligt hoog: de instellingen streven ernaar om de muren te slechten tussen de zogenaamde alfa-, bèta- en gamma-wetenschappen en medische technologie. 

Innovatie
Ook zette hij de afgelopen jaren stappen om de campus verder uit te bouwen tot een innovatie-ecosysteem, waar bedrijven in een publiek-private samenwerking meer aanwezig zijn op de campus en veel eerder betrokken bij het onderzoek. Dat vereist natuurlijk afspraken om de wetenschappelijke onafhankelijkheid te waarborgen. Van der Hagen vindt het daarnaast belangrijk om ethische vragen bij innovatie op de agenda te zetten: “Niet alles wat mogelijk is, is wenselijk.”

Boegbeeld
De Raad van Toezicht van de TU Delft is blij dat Van der Hagen de combinatiepositie van Rector Magnificus en CvB-voorzitter de komende vier jaar weer zal vervullen. “Hij is het boegbeeld van de TU Delft. Er rust een grote verantwoordelijkheid op hem in deze zeer ongewisse tijden als de eindverantwoordelijke van de TU Delft, als het morele gezicht van de organisatie en ook als voorzitter van het CvB-team”, aldus Jeroen van der Veer, Voorzitter Raad van Toezicht.

CV
Tim van der Hagen promoveerde aan de TU Delft en bleef na zijn promotie verbonden aan het Reactor Instituut Delft. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Reactorfysica. Hij was van 2005 tot en met 2012 directeur van dit instituut. Sinds 2010 was hij decaan van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen. In 2016 werd hij benoemd als Voorzitter College van Bestuur. Sinds 2018 vervult hij de combinatiepositie van Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur.