TU Delft onderzoekspartner in innovatief windmolenpark Hollandse Kust Noord

Nieuws - 31 juli 2020 - Webredactie Communication

Voor de kust van Noord-Holland, op 18,5 kilometer van het strand, wordt een windmolenpark gebouwd ter grootte van 88 vierkante kilometer  om het behalen van de klimaatdoelen dichterbij te brengen. De TU Delft speelt als onderzoekspartner bij het zogeheten Hollandse Kust Noord (HKN)-project een belangrijke rol. Met de komst van het windmolenpark testen onderzoekers, onder leiding van hoogleraar Jan-Willem van Wingerden, hun bevindingen op het gebied van windenergie in de praktijk en kan de energieopbrengst van het windpark worden gemaximaliseerd. 

Hollandse Kust Noord is onderdeel van een groter plan op het gebied van windmolenparken. (Beeld Tennet)

Windenergie speelt een belangrijke rol in de plannen van de Nederlandse overheid om aan het Klimaatakkoord te kunnen voldoen. Uit verschillende projectvoorstellen mag een consortium onder leiding van CrossWind, een samenwerking tussen Shell en Eneco , aan de slag om hun plannen te realiseren.

Energietransitie
Jan-Willem van Wingerden is blij met de toekenning van het HKN-project. “De samenwerking met de industrie laat zien dat we een directe impact hebben op de maatschappij. De resultaten van ons onderzoek worden direct op grote schaal getest en waar nodig bijgeschaafd.” Het windpark zal naar schatting energie kunnen leveren voor ongeveer 1 miljoen huishoudens. Daarnaast zal het park een voorbeeldfunctie hebben voor andere windparken op zee, waardoor windenergie in de toekomst efficiënter kan worden opgewekt en daarmee ook goedkoper wordt.

Windpluimen
Er gaan 6 promovendi en 2 postdoctorale onderzoekers aan de slag in het project, die betrokken zijn bij het ontwerp van het windpark en in de operationele fase. Het onderzoek richt zich met name op de optimale inrichting van het windpark en het verbeteren van de methodes om zo veel mogelijk energie uit het park te halen. “Achter elke windmolen ontstaat een windpluim, waarin er aanzienlijk minder energie kan worden opgewekt”, vertelt Jan-Willem. “Met de door ons ontwikkelde technieken worden die zogeheten windpluimen korter of ze worden van richting veranderd, waardoor er meer energie uit de windmolens gehaald kan worden en de voorspelbaarheid van de energieopbrengst kan worden verhoogd. In het HKN-project krijgen we nu de mogelijkheid om deze methodes in de praktijk te testen en te optimaliseren.”

De helix techniek zorgt voor een kortere windpluim. (Beeld TU Delft)

Markt integratie
In samenwerking met DUWIND, de overkoepelende onderzoeksgroep op het gebied van windenergie bij de TU Delft onder leiding van hoogleraar Simon Watson, zal er naast het onderzoek naar windpluimen ook onderzoek worden gedaan naar de flexibiliteit van de energieproductie van windparken. Een belangrijke onderzoekslijn voor het komende decennium, is de integratie van de energieproductie van grote windparken op zee met de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Dit werk is essentieel om de stabiliteit en kwaliteit van ons elektriciteitsnet te garanderen tijdens de transitie naar duurzamere energiebronnen. 

Contact
Professor Jan-Willem van Wingerden, 015 2781720, J.W.vanWingerden@tudelft.nl 
Persvoorlichter Dimmy van Ruiten, 06 39844164, d.m.vanruiten@tudelft.nl 

prof. dr. ir. J.W. van Wingerden

Dimmy van Ruiten

Persvoorlichter TU Delft

/* */