Delftse alumni en donateurs steunen Delftse technologie in de strijd tegen COVID-19

Nieuws - 14 april 2020

In deze ongekende tijd zijn er binnen de TU Delft veel initiatieven ontstaan om met Delftse technologie en innovatie een bijdrage te leveren aan de strijd tegen COVID-19. Met een enorme flexibiliteit en inventiviteit wordt gewerkt aan oplossingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De TU Delft en het Universiteitsfonds Delft steunen deze ambitieuze initiatieven van harte en daarom is op 31 maart jl. het TU Delft COVID-19 Response Fund opgericht. Vanuit dit fonds worden onderzoekers en studenten geholpen met snelle financiële bijdragen, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat. Drie weken na de lancering heeft het fonds maar liefst 190.000 euro kunnen toekennen aan 8 Delftse projecten.

Jongste donateur 6 jaar

De jongste donateur, Tijn, is slechts 6 jaar en wilde een donatie aan Nederland doen om zo het virus te stoppen. Door zijn ouders werd hij gewezen op het speciale COVID-19 fonds van de TU Delft. Naast de steun van Tijn, gaven ruim 750 alumni van de TU Delft en trouwe donateurs van het Universiteitsfonds gehoor aan de oproep om mee te doen. Mede dankzij een extra bijdrage uit het Universiteitsfonds is er inmiddels een bedrag van 190.000 euro toegekend aan 8 Delftse projecten.

We kunnen ontzettend trots zijn op onze community die in beweging komt, juist ook op dit soort momenten. Ik ben trots op iedereen die zich inzet om op allerlei manieren iets in de strijd tegen het coronavirus te betekenen, van het bieden van een helpende hand aan kwetsbare groepen tot aan het ontwikkelen van alternatieve beademingsapparatuur. We doen dit samen en kunnen dit alleen met elkaar.

― Prof.dr.ir. Tim van der Hagen – Rector Magnificus/Voorzitter College van Bestuur TU Delft

Inmiddels acht projecten geselecteerd voor steun

Om geen kostbare tijd verloren te laten gaan is er een snelle aanvraag en toekenningsprocedure opgezet en heeft de selectiecommissie van het Universiteitsfonds Delft, bestaande uit Prof.dr. Theun Baller (decaan Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen), Prof.dr. John Schmitz (decaan Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica) en Prof.dr. Dirk Jan Veeger (voorzitter afdeling Biomechanical Engineering) reeds acht projecten geselecteerd die vanuit dit fonds financiële steun zullen ontvangen. OperationAIR is één van die projecten:

De andere gesteunde projecten zijn:

Hergebruik als oplossing voor het mondkapjes tekort
In de strijd tegen het stijgende tekort aan mondmaskers ontwikkelden John van den Dobbelsteen en Tim Horeman, onderzoekers bij de afdeling Biomechanical Engineering, samen met labmanager Rob Luttjeboer een succesvolle manier om hergebruikte gesteriliseerde mondmaskers en mondmaskers van nieuwe materialen te kunnen testen. Lees meer

Voorspelling verloop coronavirus en de ontwikkeling van een exit-strategie
Prof.dr.ir. Piet Van Mieghem, hoogleraar aan de Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica werkt samen met zijn collega's, op verzoek van het RIVM, aan een voorspelling van het verloop van het coronavirus en aan een exit-strategie. Van Mieghem: 'Met het geld dat ik uit het TU Delft COVID-19 Response Fund krijg, hoop ik kennis en menskracht te kunnen aantrekken. Het zou fantastisch zijn als ik op die manier mijn slagkracht kan vergroten.' Lees meer

Multifunctioneel UV-C LED test platform
UV-C-licht vernietigt virussen en bacteriën op zeer eenvoudige en snelle wijze. Inmiddels is aangetoond dat het coronavirus gevoelig is voor een bepaalde dosis UVC-licht. Om dit proces beter te kunnen begrijpen, werkt prof. Kouchi Zhang (TU Delft), samen met prof. Ron Fouchier (Erasmus MC), aan de ontwikkeling van een testplatform. Daarnaast hoopt men, in de nabije toekomst, met mini-UV-C LED-ontsmettingsapparaten te komen die gekoppeld kunnen worden aan deurklinken, kranen, liftknoppen of zelfs smartphones. Op die manier kan de verspreiding van het coronavirus, met behulp van techniek, ingedamd worden.

We\Visit. Ziekenhuisbezoeken worden mogelijk gemaakt voor gezinnen en patiënten wanneer de toegang tot het ziekenhuis beperkt is
TU Delft ingenieurs, designers en psychologen van het Reinier de Graaf Ziekenhuis ontwikkelen een online communicatieplatform dat families in moeilijke tijden met hun dierbaren verbindt. Met We\Visit worden ziekenhuisbezoeken op afstand mogelijk gemaakt door het plannen van videogesprekken wanneer patiënten of familieleden geïsoleerd zijn of wanneer bezoeken aan de zorginstelling beperkt of zelfs geannuleerd zijn.

Wilt u weten wat er nog meer aan de TU Delft gebeurt op het gebied van coronaonderzoek?

Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van Delfts onderzoek gelieerd aan de coronacrisis. En op het ResilientSociety-platform, een initiatief van de 4TU kennisinstellingen, wordt ingezet om vraag en aanbod in COVID-19-gerelateerde activiteiten met elkaar te verbinden en kennis te ontsluiten.