Renovatie sporthal X2

Nieuws - 07 juli 2020 - Communication

Na grootschalig onderhoud aan de luchtbehandelingssystemen en de verlichting in X2 wordt nu ook de vloer van deze hal vervangen door een veilige, nieuwe sportvloer. Ook wordt de versleten plafondisolatie vervangen. Daarnaast heeft onderzoek door middel van geluidsmetingen uitgewezen dat het aanbrengen van nieuwe plafondplaten onvoldoende absorberend effect heeft om luidheid en nagalm te voorkomen. Om die reden worden naast de werkzaamheden aan het plafond en het vernieuwen van de vloer, ook akoestische wandpanelen aangebracht in de hal.

Het onderhoud aan X2 moet volgens planning eind juli zijn afgerond.