Update restituties

Nieuws - 13 juli 2020 - Communication

Vanaf het moment dat X half maart 2020 moest sluiten vanwege het coronavirus, wordt de vraag naar restitutie van abonnements- of cursusgeld gesteld. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moesten twee zaken duidelijk worden.

Allereerst diende afstemming plaats te vinden tussen de Nederlandse universiteiten. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarnaast moest duidelijk worden hoe lang de sluiting zou gaan duren. Inmiddels is X per 1 juli 2020 voorzichtig en gefaseerd opgestart met diverse onderdelen van het aanbod, waarvan de omvang vergelijkbaar is met het zomeraanbod in andere jaren. Dat betekent dat het nu mogelijk wordt om de periode te bepalen en dat vervolgens de TU Delft een besluit kan gaan nemen over een eventueel te treffen restitutiemaatregel. Wanneer besloten wordt tot een restitutiemaatregel, is het streven is om deze te hebben uitgevoerd voordat het nieuwe academische jaar start.

Zodra een besluit over de restitutieregeling bekend is, zullen wij hierover berichten. Houd onze website in de gaten.