X-aanbod 2020/2021

Nieuws - 20 augustus 2020 - Communication

Eind juli heeft X toestemming gekregen voor een vanaf maandag 31 augustus 2020 maximum aantal  te ontvangen bezoekers per dag, dat past binnen de totaal op de campus maximum toegestane capaciteit. Omdat deze toegekende capaciteit weer op het oude niveau ligt kunnen we vanaf dat moment weer de normale openingstijden van X hanteren en weer een nagenoeg volledig programma aanbieden.

Wel moeten we bij de uitvoering van dit programma per 31 augustus uiteraard blijven voldoen aan alle van kracht zijnde specifieke coronamaatregelen. Hoewel het aanbod dus in aantal en diversiteit van activiteiten weer normaal zal zijn, zullen er voorlopig nog beperkingen blijven gelden zoals beperkte maximum deelnemersaantallen per activiteit, aangepaste roostering en verplicht reserveren.

Concreet gaat dit er als volgt uitzien: 

Verenigingsaanbod
Op 31 augustus gaat het verenigingsaanbod van start. Voor deelname dien je hiervoor een X-abonnement van 12 maanden aan te schaffen. Dat kan je ergens gedurende de maand september doen.

Ticketuren
Per 14 september gaan de ticketuren weer van start. Hiervoor geldt dat alle ticketuren zullen worden aangeboden, met een beperkt aantal deelnemers per ticketuur. Ook wordt bij een deel van de ticketuren een buffer van 15 minuten ingebouwd om de luchtkwaliteit te herstellen en drukte op verkeersroutes te voorkomen. In de periode van 31 augustus tot 14 september is er nog geen aanbod van ticketuren.

Vrij gebruik
De vrij te gebruiken faciliteiten van X blijven beschikbaar voor abonnementhouders, echter dienen deze vooraf online gereserveerd te worden.

Fitness
De Fitness is reeds in gebruik, o.b.v. online reservering en met een beperkt aantal deelnemers.

Cursussen
Het eerste blok van het cursusaanbod voor het seizoen 2020-2021 zal op 12 oktober starten. Door zo snel als mogelijk ook weer cursussen aan te bieden zorgen we voor balans in het programma-aanbod. Met een reguliere cursusduur van 7 lessen en ruimte voor afstemming met het studie- en tentamenrooster loopt dit eerste blok daarmee door tot half december. In januari en april 2021 worden vervolgens een tweede en een derde blok met cursusaanbod geprogrammeerd. Op 5 oktober starten de inschrijvingen voor de cursussen. 

Online aanbod
Waar mogelijk en zinvol zullen we het bestaand aanbod aanvullen met online aanbod. Bijvoorbeeld van ticketuren waarnaar de vraag groter is dan het aanbod dat binnen de coronamaatregelen kan worden gerealiseerd, en die zich goed lenen voor een online variant.

Voor een volledig overzicht van het aanbod, zie: Overzicht A-Z

Aangepaste prijzen seizoen 2020-2021
Studenten betalen bij X normaal gesproken een prijs die de directe kosten dekt.  Daaronder vallen  bijvoorbeeld de kosten van docenten, materialen en apparatuur. Dat is echter slechts een beperkt deel van de kosten. De overige kosten (gebouw, personeel e.d.) worden gefinancierd door de TU Delft en vanuit de overige inkomsten (horeca, ruimteverhuur) van X.

Omdat we weliswaar weer een - in aantal en diversiteit van activiteiten - volledig programma kunnen aanbieden, maar dat programma door de coronabeperkingen nog niet helemaal de normale  deelnamemogelijkheden zal kunnen bieden, hebben we onze prijzen voor het komende seizoen aangepast. Wanneer de coronacrisis achter de rug is zullen de prijzen voor het seizoen 2021-2022 weer naar het normale niveau terugkeren.

Prijs X-abonnement
In het seizoen 2019-2020 kostte een studenten X-abonnement voor 12 maanden 130 euro. Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd voor inflatie en voor uitbreiding van het aanbod. In een normale situatie zou de prijs voor het seizoen 2020-2021 daarmee rond de 140 euro hebben gelegen.

Het studententarief voor een X-abonnement voor 12 maanden is voor het komend seizoen echter vastgesteld op 119 euro, vanwege de eerdergenoemde coronabeperkingen. De prijzen voor korter lopende- en medewerkers abonnementen worden van deze prijs afgeleid. Op 31 augustus gaat de verkoop van X-abonnementen van start.

Prijs Fitness supplement
In het seizoen 2019-2020 kostte een studenten Fitness supplement voor 12 maanden 122,50 euro en in een normale situatie zou de prijs voor het seizoen 2020-2021 rond de 135 euro hebben gelegen. Het studententarief voor een Fitness supplement voor 12 maanden is voor het komend seizoen echter vastgesteld op 113 euro, vanwege de eerdergenoemde coronabeperkingen. De prijzen voor korter lopende- en medewerkers Fitness supplementen worden van deze prijs afgeleid. Op 31 augustus gaat de verkoop van Fitness supplementen van start.

Prijzen cursussen
Cursustarieven zijn verschillend per cursus, op basis van deelnemersaantallen, inhoud en type cursus. Hoewel per cursus een kleiner (maximum) aantal deelnemers zal kunnen worden toegelaten zullen de tarieven van de meeste cursussen ten opzichte van vorig seizoen alleen verhoogd worden met de inflatie. Uitzondering vormen de cursussen waarvoor ook het minimumaantal deelnemers lager zal liggen. Vanaf 5 oktober tref je het volledige cursusaanbod aan op onze website en start de inschrijving voor deze cursussen. Daarbij tref je dan ook de nieuwe cursusprijzen aan.

Voor een volledig overzicht van de tarieven, zie: X-abonnement.

Restitutie seizoen 2019-2020
Inmiddels ligt er een besluit aangaande restitutie van betaalde abonnements-, supplements- en cursusgelden voor de periode dat X in het seizoen 2019-2020 vanwege corona volledig gesloten is geweest. Hierover wordt men volgende week (persoonlijk) bericht.