Studenten Klinische Technologie tonen zorginnovaties en ronden bachelor af

Nieuws - 08 juli 2021 - Webredactie 3mE

Een nieuwe methode om het zuurstofgehalte in het bloed van net-geopereerde pasgeborenen efficiënter te meten en op te slaan en een geheel nieuw prototype dat dient als detectieapparaat om de aanwezigheid van resistente bacteriën aan te tonen. Twee indrukwekkende voorbeelden van alle projecten die afgelopen week getoond werden tijdens het online slotsymposium voor bachelorstudenten Klinische Technologie. Ze wonnen er de Medical Delta KTO-Wow! Award mee.

Tijdens het KTO-slotsymposium toonden 109 bachelor studenten indrukwekkende voorbeelden van technologische innovaties voor de zorg die zij samen met medische centra ontwikkelden. Een win-win situatie; de studenten rondden hiermee hun bachelor af en de zorginstellingen kunnen de verrassende ideeën door ontwikkelen of ook daadwerkelijk toe gaan passen. De afronding van hun bachelor geeft de studenten toegang tot de tweejarige masteropleiding Technical Medicine. Na hun diploma mogen zij de beschermde beroepstitel ‘Klinisch Technoloog’ voeren en zich inschrijven in het BIG-register. Hiermee zijn ze een officieel geregistreerde zorgverlener met zelfstandige behandelbevoegdheden.

De Medical Delta KTO-Wow! Award

Een onafhankelijke jury met o.a. leden uit het medische werkveld reikte de Medical Delta KTO-Wow! Award uit aan de projecten ‘Optimalisatie van de verslaglegging van de neonatale zuurstofsaturatie in het elektronisch patiënten dossier’ en ‘Inspectro-device: een goedkope en toegankelijke methode voor detectie van carbapenem resistentie’.  Medical Delta is een health & technology samenwerkingsverband waar TU Delft deel vanuit maakt en heeft het doel om technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren. Met deze prijs ontvingen de studententeams extra waardering voor de verrassende zorginnovatie die zij presenteerden. Daarnaast ontvingen zij een multitool, een gereedschapskist op zakformaat. Handig voor de ‘KT’er’ om altijd bij zich te hebben.

Optimalisatie van de verslaglegging van de neonatale zuurstofsaturatie

Hoewel het zuurstofgehalte in het bloed van net-geopereerde pasgeborenen elke seconde wordt gemeten, wordt het maar een keer per minuut opgeslagen. Bruikbare data om schommelingen goed in de gaten te houden gaan daardoor verloren. De groep afstudeerders  bedacht, in samenwerking met het Erasmus MC en Sophia Kinderziekenhuis, een nieuwe en betere methode om de veelheid aan data goed weer te geven voor clinici, terwijl de gegevensopslag beperkt is.

Wereldwijde aanpak antibioticaresistentie

Het team van afstudeerders dat, in samenwerking met Erasmus MC, een prototype bouwde van een meter voor bacteriële resistentie tegen antibiotica viel ook in de prijzen. Bacteriële antibioticaresistentie vormt een bedreiging voor de wereldwijde gezondheidszorg. Carbapenems zijn antibiotica die vanwege hun brede werking vaak worden ingezet als laatste middel bij bacteriële infecties als andere antibiotica niet meer werkt. Dat wil je zo min mogelijk doen, omdat bacteriën meer en meer resistent worden voor antibiotica en dus steeds moeilijker te bestrijden zijn. Surveillance – het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over resistentie van bacteriën voor antibiotica – is belangrijk in het tegengaan van de wereldwijde verspreiding van antibioticaresistente bacteriën, maar ontwikkelingslanden lopen hierin achter.

Het winnende afstudeerproject bouwde en valideerde een prototype van een UV-spectrofotometer dat in staat is om carbapenem resistente bacteriën te detecteren. Een UV-spectrofotometer is een apparaat dat UV-licht op een monster schijnt en vervolgens meet hoeveel UV-licht doorgelaten wordt, waarmee de aan- of afwezigheid van resistente bacteriën kan worden aangetoond. Het kost nog geen € 150,- om het prototype na te maken en slechts € 0,35 om er een meting mee uit te voeren. Alle elektronica van het prototype zijn wereldwijd verkrijgbaar; de behuizing is volledig 3D geprint. Het uiteindelijke doel is om de blauwdrukken en handleidingen van het apparaat gratis online te plaatsen, zodat iedereen het kan reproduceren en gebruiken. Voordat dit gebeurt, moeten nog flink een aantal stappen genomen worden, maar het is een stap in de richting van wereldwijde surveillance, aldus de studenten.