Materiaalkundigen slaan handen ineen in strijd tegen corrosie

Nieuws - 03 juni 2021 - Webredactie 3mE

Nieuwe manieren vinden om metaaloppervlakken te beschermen tegen corrosie. Dit is het doel van corrosie onderzoekers Peyman Taheri, Yaiza Gonzalez-Garcia en professor Arjan Mol  van de Afdeling Materials Science and Engineering. Samen met 11 partners uit 7 verschillende landen bundelen zij hun krachten om de ontwikkeling en productie van corrosie werende coating technologieën te verduurzamen en te versnellen. Zij lanceerden deze maand VIPCOAT – het "Virtual Open Innovation Platform for Active Protective Coatings Guided by Modelling and Optimization". Een nieuw H2020-project dat ingenieurs assisteert bij het ontwikkelen en testen van actieve  corrosie werende coatings.

Urgentie

Door strenge internationale regelgeving omtrent het gebruik van zeswaardig chroom is de ontwikkeling om corrosie werende coating technologieën te verduurzamen zeer urgent geworden. Zeswaardig chroom dient vervangen te worden door toepassing van ‘groene chemie’. Voor diverse toepassingsgebieden krijgt dit hoge prioriteit waaronder de vliegtuigindustrie. Binnen VIPCOAT werkt de TU Delft onder andere nauw samen met AkzoNobel aan de ontwikkeling van o.a. ‘groene corrosie-inhibitoren’, dit zijn milieuvriendelijke en niet-toxische chemicaliën die in coatings worden verwerkt en vrijkomen wanneer de coating beschadigd raakt. Op deze manier wordt het onderliggende metaal toch beschermd bij scheuren en krassen van de coating. Binnen VIPCOAT worden fysisch-chemische corrosie- en transportmodellen gecombineerd met modellen op basis van kunstmatige intelligentie om de productie van actieve corrosie werende coatings te optimaliseren voor de industrie. Het vergt een nauwe samenwerking van theoretici met experimentalisten om de in- en output van beide werelden optimaal op elkaar aan te laten sluiten.

Arjan Mol, professor Corrosion Technology and Electrochemistry: “Reeds vele jaren zijn zowel de industrie als de academische wereld hard aan het werk om alternatieven voor zeswaardig-chroomhoudende beschermingstechnologieën te ontwikkelen. Theoretisch zijn er oneindig veel alternatieve chemische combinaties denkbaar om zeswaardig chroom te vervangen en experimentele optimalisatie is feitelijk een ondoenbare opgave. Dit project geeft de uitzonderlijke kans om de tot nu toe beschikbare en nieuwe data in de kennis- en toepassingsketen van universiteiten, kennisinstellingen, coatingproducent tot eindgebruiker in de vliegtuigindustrie modelmatig te combineren en te integreren om tot een optimale beschermingstechnologie te komen.”