De 16 bestaande TU Delft AI Labs worden uitgebreid met nog eens 8 labs! Binnen deze labs gaan experts in geavanceerde AI-technologieën en domeinexperts samenwerken om wetenschappelijke vooruitgang te versnellen en oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. Ook gaan de labs zich inzetten voor onderwijs op het gebied van AI, data en digitalisering. De werving van 32 PhD’s start half december, zodat medio maart de labs kunnen starten.

Geert-Jan Houben, Pro Vice Rector Magnificus AI, Data & Digitalisering: “De TU Delft AI Labs verenigen fundamentele en toegepaste AI, maar ook faculteiten en onderzoeksgroepen. We zien nu al dat de eerste 16 labs een grote impuls geven aan onze impact en zichtbaarheid binnen en buiten de universiteit en een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de onderwijscapaciteit. Het is ook heel mooi om de energie en het enthousiasme van de wetenschappers te zien. De ervaring en ideeën die al zijn opgedaan zullen gedeeld worden met de nieuwe labs, die de komende maanden worden geïnstalleerd. Ik ben erg benieuwd naar de ontwikkelingen en de mooie output die ons te wachten staat!”

Dit zijn de nieuwe labs:


AiBLE Lab - Activating Intelligence in Building Lasting and Liveable Environments
Het AiBLE Lab onderzoekt hoe AI kan worden ingebed in complexe ‘real world’ omgevingen met meerdere actoren om zo een betere besluitvorming te stimuleren en de kloof tussen beleid en praktijk te dichten. Met name bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen en duurzaamheidstransities.

AI DeMoS Lab - AI as Deliberative Multimodal Systems
Het DeMoS Lab gaat bijdragen aan de ontwikkeling van multimodale AI-systemen die het overleg en de betrokkenheid van burgers bevorderen en hen in staat stelt om weloverwogen beslissingen te nemen in onzekere omstandigheden.

AI Futures Lab
Het AI Futures Lab gaat nieuwe manieren onderzoeken waarmee personen en organisaties AI kunnen inzetten. Het doel is om de wetenschappelijke kennis en het begrip van de mogelijkheden van AI bij het algemene publieke vergroten.

BIOLab - Biomedical Intervention Optimisation Lab
De ambitie van het BIOLab is het ontwikkelen van computerarchitecturen en leermethoden gebaseerd op kennis over biologische systemen. Om zo computervisiemodellen te creëren die kenmerken kunnen verwerken en verwijderen uit beeldgegevens.

BioMorphic Intelligence Lab
Het BioMorphic Intelligence Lab gaat vraagstukken over robuustheid en efficiëntie van drones aanpakken door gebruik te maken van biologisch geïnspireerde oplossingen voor het ‘lichaam' en het 'brein' van de drones. Het lab zal gebruik maken van ‘state of the art’ technieken uit ‘embodied intelligence’ en neuromorfisch AI-onderzoek.

SELF Lab - Smart Edge Lab for Healthcare
Het doel van het SELF Lab is het ontwikkelen, ontwerpen en prototypen van ‘ultra-low power smart computing engines’ voor ‘edge’ toepassingen (zoals vroege detectie van epilepsie) met behulp van biologische principes, architecturen, apparaat technologieën en algoritmen.

Sensor AI Lab
Het Sensor AI Lab verenigt sensorfusie en AI, waarbij de nadruk ligt op fysieke kennis over AI om zo meer informatie uit beschikbare sensorgegevens te kunnen halen.

XAIT Lab - eXplainable AI Twins for Resilient Cities
Het XAIT Lab heeft als doel digitale ‘twinning’ methodologieën te verbeteren met verklaarbare AI-technieken, om een ​​nieuwe klasse van AI-tweelingen voor steden te creëren. Deze kunnen ondersteuning bieden bij de aanpak van stedelijke problemen.

Over de TU Delft AI Labs

Elk TU Delft AI Lab bestaat uit een team van talentvolle wetenschappers, 4 PhD-studenten en 2 lab directors, die samen bijdragen aan het onderwijs en onderzoek in AI. De PhD studenten krijgen een contract van 5 jaar, 1 jaar wordt ingezet voor het geven van extra onderwijs. Medio maart 2022 zullen binnen de 24 TU Delft AI Labs zo’n 150 academici vanuit de acht faculteiten van de TU Delft actief zijn. Voor de labs is door de TU Delft structureel ruim 6 miljoen euro per jaar vrijgemaakt. Het TU Delft AI Labs programma voorziet ambitieuze academici vijf jaar lang van impulsfinanciering om gezamenlijk nieuwe, zich nog ontwikkelende onderzoeksgebieden uit te bouwen tot op zichzelf staande volwassen disciplines. Na vijf jaar wordt deze structurele investering aangewend om een volgende serie van 24 labs te starten.

Meer informatie over de TU Delft AI Labs.

/* */