TU Delft stelt 32 vacatures open voor PhD kandidaten in 8 nieuwe TU Delft AI Labs

Nieuws - 15 december 2021

Voor acht nieuwe TU Delft AI Labs is TU Delft op zoek naar talentvolle PhD-kandidaten. Zij gaan de komende jaren aan de slag met de vraag ‘Hoe kun je met behulp van artificiële intelligentie (AI) wetenschappelijke vooruitgang versnellen?’ Omdat AI een rol speelt in alle wetenschapsgebieden, komen wetenschappers die onderzoek en onderwijs doen in AI en vanuit andere disciplines in deze labs bij elkaar.   

De promovendi zullen toetreden tot het TU Delft AI Labs programma en krijgen een contract van 5 jaar, 1 jaar wordt ingezet voor het geven van extra onderwijs. Elk lab bestaat uit een team van getalenteerde wetenschappers, dat wordt gedreven door onderzoeksvragen die voortkomen uit de huidige en meest dringende wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van domeinspecifiek onderwijs. Op deze manier krijgen de labs de kans om de grenzen van de wetenschap te verleggen met behulp van AI.

Het TU Delft AI Lab programma biedt ambitieuze academici vijf jaar stimuleringsfinanciering om gezamenlijk nieuwe en zich nog ontwikkelende onderwerpen op te bouwen tot zelfstandige en volwassen disciplines op het snijvlak van AI en toepassing.

De 32 openstaande PhD-plaatsen zijn bij de acht nieuwe labs:

Kijk op www.tudelft.nl/ai/vacatures voor meer informatie.