A Manifesto for the Just City: een boek

Nieuws - 14 april 2021 - Communication BK

Rechtvaardigheid is een cruciale vereiste voor duurzame steden en gemeenschappen. Recente systeemschokken waaronder klimaatverandering, de pandemie, een algemene erosie van democratische normen en meer was aanleiding om de rechtvaardige stad opnieuw te bedenken en te conceptualiseren in dit licht gezien. A Manifesto for the Just City bevat teksten van een aantal gastauteurs en 43 manifesten geschreven door studenten van 25 universiteiten van over de hele wereld.

Overgang en rechtvaardigheid

De overgang naar duurzaamheid moeten niet alleen effici├źnt, maar ook rechtvaardig zijn. Rechtvaardigheid is de hoeksteen van de onlangs goedgekeurde Europese Green Deal (EGD), waarin Europa eindelijk de daad bij het woord voegt: de komende jaren zal meer dan een triljoen euro in sleutelsectoren van de economie worden gepompt om Europa duurzamer te maken via een circulaire economie, waarbij wordt afgestapt van fossiele brandstoffen. Een dergelijke inspanning zou waardeloos zijn als zij niet inclusief was: niemand mag worden achtergelaten. Rechtvaardigheid betekent steun, naleving en aanvaarding van het beleid. Steden staan in het middelpunt van deze inspanningen.

Visies op een rechtvaardige overgang

De groeiende ongelijkheid en de erosie van de publieke ruimte ondermijnen de sociale en politieke structuren die nodig zijn om klimaatverandering, pandemie├źn en andere systeemschokken te bestrijden. Met dit boek hebben onderzoekers geprobeerd studenten aan te moedigen hun eigen visies op de rechtvaardige stad en op een rechtvaardige transitie te formuleren.

Meer informatie

Dit boek is het resultaat van een Urban Thinkers Campus die tussen 9 en 30 november 2020 werd georganiseerd. Het Urban Thinkers Campus (UTC)-model is een initiatief van de World Urban Campaign van UN-Habitat, dat in 2014 is opgezet als een open platform voor kritische uitwisseling tussen belanghebbenden en partners. Het heeft tot doel het debat en de actie over duurzame en inclusieve verstedelijking te bevorderen, met inachtneming van de beginselen en richtsnoeren van de Nieuwe Stedelijke Agenda, gelanceerd tijdens Habitat-III in 2016 in Quito, Ecuador.

Het boek is uitgegeven door de TU Delft en is te downloaden via deze website 

Bijbehorend vak is BK Stedenbouw: Internationale stedelijke ontwikkeling Complex Cities  

Betrokken BK onderzoeksprogramma Global Urban Lab, het verstedelijkingsplatform van de TU Delft Global

Contactpersoon: Roberto Rocco (Urbanism; Spatial Planning and Strategy)