Een toolkit voor aantrekkelijke duurzame stationsgebieden

Nieuws - 11 november 2021 - Communication BK

Hoe kunnen stations in de post-covidsituatie nog steeds interessante plaatsen worden om 'heen te gaan' en 'te zijn' voor iedereen? En hoe kunnen we de mobiliteitstransitie verbeteren, zodat deze naadloos aansluit en er openbare ruimte ontstaat voor meer uitnodigende en aantrekkelijke stations voor mensen en met minder auto's. Dat is de onderzoeksvraag van het Project WALK-IN waarvoor Dr. Manuela Triggianese een  KIEM Grant heeft ontvangen.

Project WALK-IN

Binnen het project wordt ontwerptoolkit ontwikkelt voor professionals in de creatieve industrie. “De toolkit moet algemene richtlijnen en ruimtelijke oplossingen bieden voor de integratie van duurzame mobiliteit rondom de openbare ruimte op stations.” aldus Manuela. De toolkit wordt getest in de omgeving van Rotterdam Zuid en wordt ontwikkeld in samenwerking met en tussen onderzoekers en private en publieke partners. Het project beoogt de ontwikkeling van een nieuw netwerk en een EU-financieringsvoorstel voor Energietransitie en Duurzaamheid.

KIEM Grant

Het project wordt gefinancierd door NWO en is onderdeel van het KIEM GoCi programma (2020-2021), als verkennend onderzoek op het gebied van de creatieve industrie. Manuela Triggianese ontvangt onderzoekssubsidie (en cofinanciering in natura van publieke en private partners) met het project WALK-IN (Widening sustAinable mobiLity networKs: Impact on Nodes). Het onderzoeksproject heeft een looptijd van 1 jaar en start in februari 2022. Belangrijkste activiteiten zijn: geplande workshops, research-by-design in het onderwijs en een slotsymposium in Rotterdam.

Header: AR0109: City of Innovations Project Students work: Alexander 2025 by Georgina Giassia, Sander Meert, Weiyuan He, Koen Stam”

Meer informatie

Van de TU Delft zijn Dr. Manuela Triggianese (afdeling Architecture), Dr. Frank van der Hoeven (Stedenbouw) en Hans de Boer (Deltas Infrastructure Mobility Initiative - DIMI) betrokken. Consortiumpartners zijn PosadMaxwan, De Zwarte Hond, Vereniging Deltametropool, de Gemeente Rotterdam, Bureau Spoorbouwmeester; Prorailstations; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland.

Meer informatie? Contact Manuela Triggianese (projectleider).