Monumentenstudieprijs gewonnen door alumna Iris Moons

Nieuws - 07 april 2021 - Communication BK

Iris Moons, alumnus van onze faculteit, wint de WTA NL-VL Monumentenstudieprijs. Zij is afgestudeerd met het onderwerp “Management van religieus erfgoed – een accommodatiestrategie voor Nederlandse kerken” en werd tijdens haar afstuderen begeleid door prof. Alexandra den Heijer en prof. Ana Pereira Roders.

De jury heeft grote waardering voor alle inzendingen en met name de drie genomineerden vanwege de gekozen onderwerpen en de zeer gedegen uitwerking van hun afstudeerwerk. Vanwege de maatschappelijke relevantie en met name de vernieuwende blik - vanuit management – op de uitdaging van herbestemming van vrijkomende kerken in Nederland heeft de jury de prijs toegekend aan Iris Moons. Naast Iris waren ook Chiara Pizzimenti, alumnus van de KULeuven en Ananta Vania Iswardhani, alumnus van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft genomineerd. Eerder eindigde Iris als tweede bij de NRP Masterprijs.

WTA NL-VL is de Wetenschappelijk-Technische groep voor Aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg die actief is in Nederland en Vlaanderen en onderdeel is van WTA International.  De studieprijs is een waardering voor een uitzonderlijke bijdrage – door middel van een master- of doctoraatsthesis - aan de theorie en de praktijk van het in stand houden van gebouwen.

Meer informatie