Poëzie van het Mogelijke. Methodes van Architectonische Analyse en Verbeelding

Nieuws - 21 september 2021 - Communication BK

Op vrijdag 1 oktober geeft Klaske Havik, Hoogleraar Methods of Analysis & Imagination haar intreerede.

De leerstoel Methodes van Analyse en Verbeelding richt zich op methodes waarmee architecten hedendaagse bouwopgaven kunnen analyseren, maar eveneens op de methoden waarmee zij zich nieuwe situaties voorstellen. Klaske Havik ziet verbeeldingskracht als cruciale capaciteit die architecten in staat stelt na te denken over een mogelijke toekomst. In haar inaugurele rede zal ze een licht werpen op hoe creatieve verbeelding werkt en hoe deze wordt gebruikt in verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld de literatuur. 

Naast analytische methodes - variërend van plananalyse tot fenomenologische en narratieve analyse - verkent haar leerstoel methodes van verbeelding als een cruciale bron van innovatie. Speciale aandacht daarbij gaat naar de vraag hoe architecten kunnen leren van innovatieve denkers en makers in andere vakgebieden. Deze verschillende perspectieven kunnen waardevolle inzichten bieden over de perceptuele, sociale en culturele aspecten van de gebouwde omgeving.

Klaske Havik is architect, onderzoeker en schrijver.  Ze pleit voor een literaire benadering van architectuur om sociaal-ruimtelijke vraagstukken op een tegelijkertijd analytische en verbeeldende wijze te adresseren. Havik publiceerde hierover onder andere het boek Urban Literacy. Reading and Writing Architecture (2014). Ze was redacteur van de architectuurtijdschriften de Architect en OASE, en richtte in 2018 een nieuw tijdschrift op: Writingplace Journal for Architecture and Literature. Havik’s literaire werk verscheen in onder meer DWB en de Revisor, en onlangs verscheen haar Engelstalige poëziebundel  Way and Further. Klaske Havik leidt het Europese COST- netwerk Writing Urban Places. New Narratives for the European City – een internationaal en interdisciplinair netwerk dat streeft naar meer sociaal inclusieve en locatie-specifieke ontwerpen door middel van onderzoek naar plaatselijke verhalen. 

Meer informatie

/* */