Restaurants Faculteit Bouwkunde als eerste over op volledig vegetarisch aanbod

Nieuws - 02 mei 2021 - Communication BK

Duurzaamheid staat bij de TU Delft hoog in het vaandel. Het vormt de rode draad in veel activiteiten die we ondernemen: onderwijs, onderzoek en valorisatie. Maar ook als het gaat om het verduurzamen van onze eigen campus. De faculteit Bouwkunde neemt hierin het voortouw en gaat als eerste faculteit over op een volledig vegetarisch aanbod. Vanaf 3 mei gaat het Ketelhuis weer open en biedt vanaf dan een volledig vegetarisch assortiment aan. Wanneer de coffee corner op de faculteit opengaat, zal het aanbod daar ook volledig vegetarisch zijn.

In 2030 wil de gehele TU Delft Campus CO2-neutraal en circulair zijn. Om dit te bereiken is er gestart met een grootschalig Climate Action Programma en is de eigen CO2-uitstoot gedetailleerd in kaart gebracht*. De voedselconsumptie van studenten en medewerkers op de campus blijkt hierin het een na grootste aandeel te hebben.  

Voedsel dat op de campus wordt genuttigd was in 2018 een van de drie grootste uitstoters van CO2 en andere broeikasgassen. “Als we serieus iets aan klimaatactie willen doen, moet dus ook ons voedselpatroon veranderen,” zegt Andy van den Dobbelsteen, coördinator duurzaamheid van de TU Delft. “De universiteit had altijd sterk vleesgeoriënteerde catering. Als we overschakelen naar een vegetarisch en veganistisch aanbod, dan scheelt dat meer dan de helft van de uitstoot ten gevolge van voedsel. Ik ben dus erg blij met het initiatief van Bouwkunde!”

Deze pilot start op de faculteit Bouwkunde omdat hier de vraag naar breder vegetarisch aanbod de afgelopen tijd sterk is toegenomen.

In samenwerking met cateraar CIRFOOD is gekeken hoe dit aanbod eruit kan zien, waarbij een goede prijs-kwaliteitverhouding een belangrijk aspect is. Ook is er gekeken welke andere kansen er zijn voor verduurzaming, bijvoorbeeld de verpakking van het eten en het bestek.

Maar niet alleen het assortiment is anders. Ook zal er in het nieuwe collegejaar een pilot starten om een nieuwe indeling van het restaurant te testen. Om een breder assortiment aan te kunnen bieden en tegelijkertijd doorstroom te stimuleren zal in het voorste deel een ‘grab & go’ zone komen, waar je belegde broodjes en hartige snacks kunt meenemen. Het achterste gedeelte wordt zelfbediening, waar een breder aanbod aan bijvoorbeeld salades en warme maaltijden besteld kunnen worden.

* Ten tijde van de opening van het vegetarische restaurant op de Faculteit was uit de CO2-analyse van de TU Delft gebleken dat, binnen de randvoorwaarden van het onderzoek, op de campus geconsumeerd voedsel voor ongeveer 30% van de CO2-equivalentenuitstoot verantwoordelijk was. Dat was van dezelfde ordegrootte als de uitstoot ten gevolge van het gasgebruik op de campus en alle mobiliteit. In die tijd bestond er nog geen goed inzicht in de klimaateffecten van inkoop (van meubels, apparatuur, materialen en producten etc.). Herth en Blok rondden in 2021 hun studie af naar de CO2-impact van inkoop, waarbij inzichtelijk werd dat die gelijkstond aan al het andere wat voorheen al in kaart gebracht werd. Daarmee is de uiteindelijke relatieve bijdrage van voedsel in de totale uitstoot van CO2 – evenals voor gas en mobiliteit – 15%.