Tijdreizen: Digitaal archief van de Amsterdamse ondergrond voor circulaire bouwpraktijken

Nieuws - 21 november 2021 - Communication BK

In de zomer van 2020 stortte een deel van een kademuur in Amsterdam in, en in 2010 werd de aanleg van een parkeerterrein in Amsterdam gehinderd door oude rioolleidingen. Nieuwe duurzame elektrische systemen worden gebouwd bovenop op de fundamenten waar in de 19e eeuw de industrie floreerde. Carola Hein ontving een Kiem Grant om onzichtbare historische ondergrondse structuren in een dichtbebouwde historische stad in kaart te brengen. "Wij stellen dat echt circulaire bouwpraktijken in oude steden slimme interfaces vereisen die het circulaire gebruik van gegevens uit het verleden mogelijk maken bij het plannen van de toekomst", aldus Carola Hein.

Onbekende en onzichtbare historische ondergrondse structuren

Het continue gebruik en hergebruik van dezelfde stukken grond staat in schril contrast met de discontinuïteit en versnipperde aard van projectgerichte informatie. Bouw- en datatechnologie verbetert, maar informatie over het verleden is onvolledig. “We moeten het gebrek aan historische continuïteit van gegevens doorbreken om bouwpraktijken echt circulair te maken. Toekomstgericht bouwen in Amsterdam vereist historische kennis en continue documentatie van ingrepen en bevindingen door de tijd heen.” stelt Hein. Een webportaal zal diverse publieke en private, professionele en burger belanghebbenden samenbrengen, elk met hun eigen belangen en behoeften.

Kiem Grant

Twee belanghebbenden uit de creatieve industrie, Yume interactive (Yume) en uitgever NAI010 gaan samenwerken met een groot ingenieursbureau (Witteveen+Bos), het AMS-instituut, het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam, UNESCO NL en twee faculteiten van de Technische Universiteit Delft (Bouwkunde en afdeling Informatica van EWI ) om historische datasets te inventariseren over de Amsterdamse metro. Het team zal alle relevante stakeholders met elkaar in contact brengen om een proefmethodologie te ontwikkelen en een webportaal dat historische datasets verbindt voor gebruik in hedendaags en toekomstig ontwerp. Een boekpublicatie documenteert het proces en de resultaten, waarbij de noodzaak wordt benadrukt van circulaire praktijken die verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden.

Header: De historische kaart maakt deel uit van een handgetekende buurtatlas die vervaardigd werd door de Dienst der Publieke Werken. (Collectie Stadsarchief Amsterdam: negentiende-eeuwse buurtatlaskaarten)

Meer informatie

Toegekend: GOCI.KIEM.01.057: TimeTravel: Digital Archives of Amsterdam’s Underground for Circular Building Practices. Aanvragers: Carola Hein (BK), Christoph Lofi (EWI), Yume, NaiO10, Witteveen & Bos, AMS, Municipality of Amsterdam, UNESCO NL. Contactpersoon BK: Carola Hein

/* */