Urban Socio-economic Segregation and Income Inequality, A Global Perspective

Nieuws - 29 maart 2021 - Communication BK

Ongelijkheid in steden neemt overal in de wereld toe

Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality – Een open access publicatie vanuit wereldwijd perspectief

Zie de publicatie hier: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4

Overal ter wereld neemt in steden de sociaal-economische segregatie toe en wonen rijk en arm steeds meer in verschillende delen van stedelijke gebieden. In een nieuw boek onderzoeken onderzoekers Maarten van Ham en zijn collega’s het verband tussen toenemende ongelijkheid en segregatie. Deze relatie is belangrijk, omdat de woonomgeving een direct effect heeft op de sociale mobiliteit en het welzijn van mensen. De toenemende ongelijkheid en de segregatie vormen een enorme uitdaging voor de toekomstige sociale duurzaamheid van steden.

In april 2021 verschijnt het boek Urban Socio-Economic Segregation and Income Inequality. A Global Perspective. Het boek bevat 24 casestudies van grote stedelijke gebieden in Afrika, Azië, Australië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika.

Professor Maarten van Ham: “Over de hele wereld zie je soortgelijke patronen. Hoe meer ongelijkheid in een samenleving, hoe verder rijk en arm van elkaar af wonen. In relatief welvarende landen zien we dat het rijke deel van de stedelijke bevolking naar het centrum van de stad verhuist, terwijl mensen met weinig geld naar de randen van de stadsregio trekken. Dit is net andersom dan in de jaren zeventig, toen veel mensen met hogere inkomens naar een huis met een tuin in de buitenwijken verhuisden. In minder welvarende landen zien we vergelijkbare patronen ontstaan, waarbij de rijken zich in enclaves concentreren.”

Wereldwijde trend
Als deze studie iets laat zien, dan is het wel dat de relatie tussen inkomensongelijkheid en segregatie vrijwel universeel is. Toenemende ongelijkheid leidt bijna overal ter wereld tot een toename van sociaal-economische segregatie. Ongelijkheid en segregatie in steden zijn groter in minder welvarende landen, maar ze zijn de afgelopen decennia sneller toegenomen in relatief welvarende landen. Als deze trend doorzet, naderen steden in welvarende landen het niveau van ongelijkheid zoals dat nu in minder welvarende landen bestaat.

Het is een wereldwijde trend dat de rijken naar het centrum van stedelijke gebieden trekken, terwijl armere mensen naar de buitenwijken trekken. Een belangrijke verklarende factor voor deze trend is de professionalisering van de stedelijke beroepsbevolking. Dit betekent dat er relatief meer banen met een hoog inkomen en een hoge status komen en relatief minder banen met lager inkomen en lagere status. Dit is een belangrijk gegeven voor ons begrip van ruimtelijke patronen, aangezien werknemers met een hoog inkomen bij voorkeur in centraal gelegen en aantrekkelijke gebieden wonen. Uit het boek komt duidelijk naar voren dat planningsbesluiten uit het verleden een grote invloed hebben op de hedendaagse ruimtelijke patronen van ongelijkheid.

Het boek biedt een uniek overzicht van wereldwijde segregatietrends op basis van casestudies door lokale teams van auteurs. Het boek kan gratis bij Springer worden gedownload.

De redacteuren zijn:
Maarten van Ham: hoogleraar Urban Geography en hoofd van de afdeling Urbanism, faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft.

Tiit Tammaru: hoogleraar Urban and Population Geography en hoofd van de vakgroep Human Geography van de afdeling Geography, Universiteit van Tartu.

Rūta Ubarevičienė: onderzoeker met een achtergrond in stedelijke en regionale geografie en sociologie, werkzaam bij de onderzoeksgroep Urban Studies van de afdeling Urbanism, faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft en bij de afdeling Regional and Urban Studies aan het Institute of Sociology at the Lithuanian Centre for Social Sciences in Litouwen.

Heleen Janssen: universitair docent bij de onderzoeksgroep Urban Studies van de afdeling Urbanism, faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. Zij is sociaal wetenschapper met een achtergrond in de sociologie en de criminologie.