Hoe koraalriffen worden getroffen door vervuiling

Nieuws - 15 januari 2021 - Webredactie

We weten dat de koraalriffen wereldwijd afsterven, maar er is opvallend weinig bekend over hoe dit precies gebeurt. Daarom zal een multidisciplinair team van Nederlandse en Caribische onderzoekers, waaronder Boris van Breukelen van de TU Delft, dit de komende jaren onderzoeken. Het project 'SEALINK' heeft onlangs 3,5 miljoen euro subsidie gekregen in het kader van het Caribbean Research programma van NWO. 

Voor het eerst kijken Nederlandse en Caribische wetenschappers hoe de koraalriffen worden beïnvloed door vervuiling zoals rioolwater en chemicaliën die van land naar zee stromen. Het team zal zich richten op Curaçao en Sint Eustatius. Er is weinig bekend over hoe vervuilende stoffen vanaf deze eilanden precies de zee bereiken, hoe vervolgens waterbewegingen en mariene organismen deze stoffen verplaatsen en omzetten, en de totale impact die de vervuiling van het land op het ecosysteem van het koraalrif heeft. Deze kennis is cruciaal voor het behoud van de koraalriffen en de biodiversiteit, maar ook voor het toerisme en de lokale gemeenschappen in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Boris van Breukelen (afdeling Water Management) zal het werkpakket van de hydro(geo)logie leiden om precies te begrijpen hoe vervuilende stoffen (waaronder nutriënten, meststoffen, sedimenten, organische verbindingen, ziekteverwekkers) in de zee worden getransporteerd (over land of ondergronds, of beide) om uiteindelijk effectief land- en waterbeheer te kunnen ondersteunen. Van Breukelen en Victor Bense (WUR) zullen samen twee promovendi begeleiden die uitgebreid veldwerk, nieuwe watertraceringsmethoden en numerieke modellering van water en vervuilende stoffen zullen combineren.

Het consortium
Het consortium bestaat uit hydro(geo)logen, oceanografen, mariene ecologen en sociale wetenschappers van de volgende universiteiten: Universiteit van Amsterdam, NIOZ, TU Delft, Wageningen Universiteit, VU en Universiteit Utrecht. Programmaleerstoel: Prof. dr. Mark Vermeij (Universiteit van Amsterdam, CARMABI Curaçao).

Meer informatie
Het doel van de Caribische Onderzoeksprogramma's van NWO is het kennissysteem en de inbedding van het wetenschappelijk onderzoek in het Caribische deel van het Koninkrijk structureel te versterken. Het programma richt zich op vraagstukken die van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang zijn voor het Caribisch gebied en faciliteert de kennisoverdracht via onderwijs en outreach. Het is de eerste keer dat NWO programma's van deze omvang in Caribisch Nederland financiert. Meer informatie is te vinden op de website van NWO.