Innovatieve pilot rijadviezen kan doorstroming A4 bij Leiden beïnvloeden

Nieuws - 16 november 2021 - Webredactie

De files keerden de tweede helft van 2021 weer terug op de weg. Met moderne technieken kan de vertraging wellicht verminderen. Daarom wordt vanaf nu onderzoek gedaan naar een pilot met rijgedrag adviezen op de A4 bij Leiden, waar de N11 aansluit. Hier kan het verkeer zowel van de hoofdrijbaan als van een parallelbaan gebruik maken. Onderzocht wordt of het de doorstroming bevordert als automobilisten geholpen worden bij de keuze voor de hoofdrijbaan of de parallelbaan. De komende periode wordt met data-analyses en simulaties gekeken of actief ingrijpen inderdaad verbetering oplevert. De uitkomsten van het onderzoek worden daarna op de weg getest. Het project is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, TU Delft en De Verkeersonderneming. 

Mounir El Hassnaoui, projectleider Smart Mobility bij Rijkswaterstaat: “Vanuit Rijkswaterstaat hechten we groot belang aan verkeersveiligheid en een goede doorstroming op onze wegen. We richten ons daarbij zorgvuldig op de inrichting van de infrastructuur én streven daarnaast ook naar slimme innovatieve oplossingen. Zo ook via dit project. We zijn bijzonder geïnteresseerd in de uitkomsten van de analyses en simulaties en of rijadviezen kunnen bijdragen aan een betere doorstroming op in dit geval de A4 bij Leiden.” 

Van data-analyses naar een pilot

De partijen starten de komende weken eerst met data-analyses: wat zijn de specifieke problemen op dit gedeelte van de weg en welke weggedrag is daarvan de oorzaak. Voor deze analyses wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde data van Flitsmeister. Op basis van deze data worden oplossingen bedacht die met simulaties getest worden door de TU Delft. De simulaties geven antwoord op de vraag op welk moment automobilisten een bepaald advies moeten krijgen om de doorstroming te verbeteren. Doel is om automobilisten op tijd de juiste baan, zijnde de hoofdrijbaan of de parallelbaan te laten kiezen om te voorkomen dat ze op het laatste moment nog van strook wisselen en afremmen. De adviezen waarvan op basis van simulaties het meeste verwacht wordt, worden ook getest op de weg.

Victor Knoop leidt het onderzoek bij de TU Delft. “De afgelopen jaren hebben we heel veel geleerd over hoe verkeer op wegen met meer stroken efficiënter geleid zou kunnen worden. In dit project kunnen we deze kennis in de praktijk brengen. Daarmee is dit een pilot project waarin we onderzoeken hoe het geven van advies in de praktijk uitpakt. Deze ervaring kunnen we later gebruiken voor het geven van rijstrookadvies  op andere locaties.’ 

Voorlopig merken de automobilisten op de A4 bij Leiden nog weinig van het onderzoek . Pas als het onderzoek bewezen resultaat oplevert wordt deze innovatieve methode ingezet en zien weggebruikers daadwerkelijk een advies. 

Rijgedrag als factor voor het verbeteren van de doorstroming

Veel automobilisten geven aan dat het rijgedrag van automobilisten van invloed is op de doorstroming. Ook De Verkeersonderneming signaleerde een aantal jaren terug dat het ‘hoe (in snelheid en rijstrook bijvoorbeeld) iemand rijdt’ van invloed is. Inmiddels is er rond de Van Brienenoordbrug een pilot gedaan waarbij automobilisten een advies kregen over wanneer gebruik te maken van het weefvak. Zo kreeg de ene automobilist het advies het weefvak direct aan het begin te gebruiken en de andere automobilist kreeg het advies om iets verder door te rijden.

Roger Demkes, directeur De Verkeersonderneming: “We werken nu al een aantal jaar aan het onderwerp rijgedrag. Een onderwerp dat nog vaak moeilijk vast te pakken is. Samen met Rijkswaterstaat en de TU Delft biedt deze nieuwe pilot weer een kans om het rijgedrag van automobilisten en het effect dat dit heeft op de doorstroming beter te begrijpen.”