Koninklijke onderscheiding Pieternel Levelt

Nieuws - 26 april 2021 - Webredactie

Professor Pieternel Levelt, hoogleraar Remote Sensing of the Earth Atmosphere aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Professor Levelt is een internationaal toonaangevende deskundige, die wetenschappelijke nieuwsgierigheid en maatschappelijke betrokkenheid weet te combineren. De wetenschappelijke expertise van Levelt ligt op het snijvlak van natuurkunde, scheikunde en geowetenschappen; het uitvoeren en interpreteren van satellietwaarnemingen van de atmosferische chemische samenstelling van de aarde in het kader van klimaatverandering, luchtkwaliteit en het herstel van de ozonlaag. Als hoogleraar Remote Sensing of the Earth Atmosphere aan de Technische Universiteit Delft, hoofd van de R & D-afdeling voor satellietobservaties bij het KNMI, en geaffilieerd professor in zowel de Verenigde Staten als China, is professor Levelt een echt voorbeeld van een internationaal zeer gerespecteerde wetenschapper. Ze wordt beschouwd als een belangrijk rolmodel voor vrouwelijke studenten en wetenschappers in haar vakgebied. 

De twee satellietinstrumenten van prof. Levelt, OMI en TROPOMI, worden beschouwd als de meest geavanceerde en nauwkeurige instrumenten ooit om metingen uit de ruimte te doen voor onderzoek naar klimaat en luchtvervuiling, en dat zal nog jaren duren. Haar werk heeft niet alleen een revolutie teweeggebracht in onderzoek naar de luchtkwaliteit, stratosferische chemie en klimaat, maar heeft ook een grote invloed op de maatschappelijke kennis en het beleid voor de milieukwesties van onze tijd. 

Levelt kan haar kennis en inzicht goed overdragen aan collega's en studenten. Zij is zeer begaan met publieke zaak, gezien haar regelmatige, nationale en internationale, optreden in de media. De metingen van verminderde luchtverontreiniging als gevolg van de COVID-19- maatregelen hebben veel aandacht gekregen in de internationale media. 
Pieternel Level studeerde scheikunde aan de VU in Amsterdam. Na haar afstuderen in 1987 promoveerde ze in de Natuurkunde aan dezelfde universiteit. Na haar promotie in 1992 trad ze in dienst als onderzoeker bij het KNMI. Daarnaast is ze sinds 2011 deeltijd-hoogleraar aan de TU Delft.