Oplossing voor ijzerafval verduurzaamt drinkwatersector

Nieuws - 22 november 2021 - Webredactie

Bij de productie van drinkwater moet ijzer verwijderd worden. Alleen al in Nederland wordt naar schatting 100.000 ton ijzerslibafval per jaar gegenereerd door de productie van drinkwater. Maar wat gebeurt er met die afvalstroom? Roos Goedhart, Doris van Halem en Mark van Loosdrecht van de TU Delft willen een hele nieuwe manier ontwikkelen om ijzer uit drinkwater te halen en het ijzerslibafval te reduceren en te kunnen hergebruiken. Dat is een belangrijke stap om de productie van drinkwater te verduurzamen. Met hulp van een NWO Open Mind beurs kunnen zij hun plan nu gaan uitvoeren.

Roos Goedhart neemt monsters af bij een grondwaterpomp.

Roos Goedhart werkt zowel in het waterlab (Civiele Techniek & Geowetenschappen) als in het milieubiotechnologie lab (Technische Natuurwetenschappen).

De onderzoekers verwijderen het ijzer uit water op anaerobe wijze, oftewel in zuurstofloze condities. Bij deze methode wordt het ijzer dat verwijderd moet worden omgezet in het waardevolle en compacte mineraal vivianiet. Hierdoor wordt het slibvolume met twee derde verminderd, en wordt een snellere en betere verwijderingsefficiëntie verkregen. Vivianiet is een mineraal met marktwaarde omdat het gebruikt kan worden voor onder meer de productie van batterijen of als kunstmest. Zo wordt het ijzerslib niet meer een afvalproduct maar een waardevolle grondstof. Het project heet ‘From waste to value: vivianite precipitation to recover iron from anaerobic groundwater’.

In de pitch hieronder legt Roos Goedhart uit waarin de methode die zij willen ontwikkelen verschilt met de manier waarop drinkwater nu wordt geproduceerd.

Over Open Mind

Elk jaar reikt NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen vijf Open Mind-beurzen van 50.000 euro uit voor maatschappelijk relevant onderzoek buiten de gebaande paden. Gezocht word naar ongebruikelijke onderzoeksideeën die bijdragen aan creatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De jury oordeelde over het voorstel van ‘From waste to value’ dat het oplossing is voor een dringend probleem met grote potentiële impact.

/* */