Kennisprogramma Urban Drainage weer 5 jaar verlengd

Nieuws - 12 juli 2021 - Secretariaat Sanitary Engineering

Sinds de start in 2010 heeft het kennisprogramma Urban Drainage het stedelijk waterbeheer en het vakgebied riolering in het bijzonder veel gebracht. Daarom hebben de partners (Stichting RIONED, STOWA en enkele gemeenten, waterschappen en bedrijven) besloten het programma opnieuw met vijf jaar te verlengen. Wat zijn de resultaten tot nu toe en wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren?

Het kennisprogramma Urban Drainage aan de TU Delft wil zoveel mogelijk studenten aantrekken voor het vakgebied riolering en via wetenschappelijk onderzoek door die studenten en promovendi nieuwe en praktisch toepasbare vakkennis ontwikkelen. Jeroen Langeveld is als directeur van het kennisprogramma en als associate professor urban drainage aan de TU Delft verantwoordelijk voor het programma. In dit artikel blikt hij terug op geboekte successen en gaat hij in op de ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren.