Zoetwatertekorten door droogte voorkomen

Nieuws - 12 maart 2021 - Webredactie

Assistant Professor of Water & Control, Dr Edo Abraham gaat zich onder leiding van Wageningen University & Research richten op het hergebruik van afvalwater en brak grondwater om zo meer zoet water in reserve te hebben tijdens droge periodes in Nederland.

In het onderzoeksprogramma AquaConnect staan technologische oplossingen centraal waarmee Nederland en ook andere deltagebieden zelfvoorzienend in zoetwatervoorziening kunnen worden. Voor dit onderzoek ontvangt het consortium ruim 4 miljoen euro vanuit het NWO Perspectief-programma aangevuld met 2 miljoen euro van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Edo Abraham leidt samen met de Wageningse onderzoeker Shariat Torbaghan het deelproject over toekomstige slimme waterverbindingen.

Steeds vaker hebben we in Nederland te maken met zoetwatertekorten als gevolg van ernstige droogte. Het omvangrijke AquaConnect-consortium biedt hiervoor een oplossing: de onderzoekers willen het gebruik van afvalwater en brak grondwater mogelijk maken met nieuwe waterzuiveringstechnologieën.  Maar om van afvalwater en brak grondwater zoet water te maken, zijn filtertechnieken en elektrodialyse nodig.  Door die twee te combineren kunnen we het water van goede kwaliteit maken, op maat voor de verschillende gebruikers,” aldus prof. Rijnaarts.

Deze technologieën ondersteunt het consortium met een systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort. Deze methode kan de overheid vervolgens gebruiken in regelgeving. Edo Abraham en partners werken binnen dit programma aan geavanceerde computermodellen om wateraanbieders en -gebruikers met elkaar te verbinden via zogeheten smart water grids.  

Slimme toekomstige waterverbindingen
Werkpakket “Robust optimisation of future smart water grids at scale”

Het deelproject van AquaConnect onder leiding van Edo Abraham en Shabar Shariat Torbaghan richt zich op een manier om nieuwe waterinfrastructuur te optimaliseren. Dat is nodig is om in de toekomst precies het water op maat bij een bepaalde type gebruiker te kunnen krijgen.

Onderhoud en vervanging van bestaande gecentraliseerde waterinfrastructuur wordt steeds duurder. Een oplossing is om veerkrachtige en flexibelere watervoorzieningssystemen te implementeren. Een van de belangrijkste voordelen van deze aanpak is dat water op maat wordt geleverd, oftewel water met precies die vereiste kwaliteit voor de gebruiker, waardoor behandelings- en transportkosten worden vermeden.

Maar de overgang naar zulke flexibelere watervoorzieningssystemen vereist veranderingen in de bestaande infrastructuur voor watertransport. Ook vraagt het om de toevoeging van nieuwe gecentraliseerde en ook gedecentraliseerde infrastructuur. In dit werkpakket zal daarom een toolbox ontwikkeld worden die door beslissers gebruikt kan worden voor betrouwbare lange termijn watersysteemplanning.

Een team van 2 promovendi, één aan de TUD en één aan de WUR, zal nauw samenwerken met eindgebruikers om praktisch bruikbare rekeninstrumenten te ontwikkelen voor hun planning van toekomstige waternetwerken. 

Vier pilotlocaties
Het programma zal voor vier regio’s tonen hoe die zelfvoorzienend kunnen worden in zoetwatervoorziening als voorbeeld voor andere plaatsen in de wereld. Naast de TU Delft en Wageningen University & Research doen een groot aantal andere partijen mee aan het consortium (zie kader).

Over Perspectief
Perspectief is een programma dat wetenschappers uitdaagt om in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact. Dit programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Perspectief heeft als doel een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen binnen de sleuteltechnologieën en de maatschappelijke thema’s van het missiegedreven innovatiebeleid.

Het consortium
Aan AquaConnect doet een groot aantal partijen uit de watersector en daarbuiten mee. De deelnemers zijn (in alfabetische volgorde): Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan Solutions-AMS, Brabant Water, Deltares, Dow Benelux, Dunea, Evides, Gemeente Amsterdam, Gemeente Terneuzen, GlastuinbouwNL, Haven van Rotterdam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, HZ University of Applied Sciences, ICT Netherlands B.V., KnowH2O, KWR Water, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Netherlands Water Partnership (NWP), North Sea Port, Nijhuis Industrial Technologies, NXFiltration, Oasen, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Royal HaskoningDHV, Shell, Stibbe, STOWA, Swinkels, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, Vitens, Unie van Waterschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Environmental Research, Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen University & Research, Water Alliance, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen, Wageningen Food and Biobased Research en Witteveen+Bos.

AQUACONNECT: Zelfvoorzienend in zoetwatervoorziening

Programmaleider is professor Huub Rijnaarts, hoofd Milieutechnologie bij Wageningen University & Research. Hij licht het onderzoeksthema toe in deze video.