Supercomputer TU Delft vanaf januari beschikbaar

Nieuws - 09 november 2021 - DHPC

In de loop van januari 2022 kunnen onderzoekers, studenten en onderwijs gebruik maken van de rekenkracht van het Delft High Performance Computing Centre (DHPC) voor het oplossen en doorrekenen van complexe, maatschappelijke problemen. Bekijk de video voor een kijkje achter de schermen en ontdek de naam van deze supercomputer.

Onderzoek, onderwijs en innovatie

High Performance Computing (HPC) is een alomtegenwoordige technologie die sterk bijdraagt aan de excellentie van onderzoek, onderwijs en innovatie aan de TU Delft. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om simulaties te gebruiken voor onderzoek in de plaats van ingewikkelde of tijdrovende experimenten. Tegelijkertijd kan het combineren en doorrekenen van verschillende databronnen nieuwe inzichten opleveren. Dit maakt HPC een zeer krachtige tool voor uiteenlopende vakgebieden, zoals materiaalkunde, vloeistofdynamica, kwantummechanica, design-optimalisatie, big-data mining en kunstmatige intelligentie (AI).

Snel

Een supercomputer bestaat uit een groot aantal krachtige processoren, die samen gebruikt kunnen worden om een rekencapaciteit te bereiken die ver boven die van een standaard computer ligt. De Delftse computer komt met een snelheid van 2 petaflops (een miljoen maal een miljard berekeningen per seconde) ongeveer op plaats 250 van de 500 snelste computers ter wereld.

Trainingsprogramma

Om efficiënt gebruik te kunnen maken van een supercomputer is op verschillende niveaus kennis nodig. Daarom ontwikkelen we een uitgebreid trainingsprogramma: van een E-learning over algemeen gebruik, tot workshops over HPC software en programmeertechnieken tot colleges voor Master en PhD studenten. Verder biedt DHPC ondersteuning door experts bij het gebruiken van, en het ontwikkelen van efficiënte software voor, het systeem.

Fair share

De onderzoekers van het TU Delft Institute for Computational Science and Engineering (DCSE), de experts van de ICT-afdeling en leverancier Fujitsu werken intensief samen aan de realisatie van deze nieuwste faciliteit. Het DHPC maakt met de faculteiten afspraken over de verdeling van de capaciteit: het ‘fairshare’ gebruik.

Toegang aanvragen

Het DHPC zorgt voor de faciliteiten (hardware, software en training). In de loop van januari 2022 kan elke medewerker met een NetID inloggen op de supercomputer en als ‘gastgebruiker’ met beperkte capaciteit het systeem verkennen en ermee experimenteren. Als een onderzoeker er daarna gebruik van wil maken dan kan een aanvraag voor toegang en gebruik van de ‘fairshare’ van een faculteit (of project) worden ingediend. Deze aanvragen lopen via het Self Service Portal.

Naam supercomputer

Bekijk de video voor een kijkje achter de schermen en ontdek de naam van deze supercomputer, die gekozen is via een prijsvraag onder medewerkers en studenten.

Meer weten?

Op de website https://www.tudelft.nl/dhpc vind je alle actuele informatie.
Stel je vragen en praat mee in de HPC community in Mattermost
Of mail ons: info-DHPC@tudelft.nl