Energy Switch maakt arbeidsmarkt Zuid-Holland energietransitie-proof

Nieuws - 17 september 2021

De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie, maar óók in mensen. Om de energietransitie tot een succes te maken, is het daarom belangrijk dat werknemers – met de juiste kennis en vaardigheden – op de juiste plek terecht komen. Het Energy Switch Zuid-Holland-deelakkoord, waarvan de regie in handen ligt van de TU Delft, is een belangrijke stap in het verwezenlijken van die ambitie.

Klimaatakkoord
Een tijdige en succesvolle omslag naar een duurzaam energiesysteem heeft behoorlijk wat impact op de arbeidsmarkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het Klimaatakkoord – de verzameling van maatregelen die het kabinet-Rutte III in juni 2019 aankondigde – beschreven staat dat er extra werknemers nodig zijn in tal van sectoren. Tegelijkertijd kost de energietransitie ook banen. Vandaar dat verschillende partijen in de provincie Zuid-Holland besloten hebben om de handen ineen te slaan om vraag, aanbod en scholing beter op elkaar aan te laten sluiten door projecten en initiatieven te bundelen.

Zuid-Holland
Energy Switch is een deelakkoord van het Human Capital Akkoord dat in juni 2019 werd ondertekend door 66 partijen en sectoren in Zuid-Holland. Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers van het Human Capital Akkoord, dat beoogt het talent van werkenden optimaal te benutten. Doel van Energy Switch is het scouten, mobiliseren en vervolgens koppelen en ontwikkelen van mensen die de energietransitie willen helpen versnellen. Daarbij ligt het initiatief in handen van de TU Delft en The Green Village, de duurzame proeftuin die op de campus te vinden is. 

Gedeputeerde Willy de Zoete van provincie Zuid-Holland vertelt: ‘Overal in Zuid-Holland kom ik ze tegen: inspirerende bedrijven, inspirerende mensen. Vaak staan ze allebei te popelen om de wereld een beetje beter te maken, maar weten ze lang niet altijd van elkaars bestaan af. De insteek van Energy Switch om het Zuid-Hollands bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel werkt natuurlijk twee kanten op. Zo proberen we iemand die graag bij wil leren te koppelen aan een opleiding of een onderwijsinstelling. Alles om de energietransitie een boost te geven en zo Zuid-Holland elke dag beter voor te bereiden op de toekomst.’

Onderwijs
Willem van Valkenburg, medeoprichter en directeur van de Extension School voor open en online onderwijs van de TU Delft, is eveneens blij met de ondertekening van het deelakkoord. Van Valkenburg: ‘Dit initiatief is zeer welkom en komt precies op het juiste moment. Willen we een duurzame samenleving realiseren, dan is de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt nodig om ervoor te zorgen dat er straks écht voldoende vakbekwame mensen rondlopen. Als TU Delft Extension School kijken we ernaar uit om het aanbod van (online) onderwijs te coördineren en de competenties van zijinstromers te koppelen aan beroepen binnen de energietransitie-sector.’

Bedrijfsleven
Energy Switch heeft de ambitie om tot en met 2023 een actieve leeromgeving op te richten en samenwerking tussen reeds bestaande, lokale initiatieven, sterk te verbeteren. Hierdoor zal de efficiency, impact en output van deze initiatieven groeien. Daarnaast hoopt Energy Switch minstens duizend mensen naar een (andere) baan te begeleiden. Iets waar Ruud Verbeek – HR Partner bij Eneco – het belang van inziet. ‘Nederland heeft een stoomcursus nieuwe energie nodig. Wat je ziet, is dat de arbeidsmarkt de energietransitie nauwelijks kan bijbenen. Zo zijn er bijvoorbeeld meer monteurs en installateurs nodig, maar net zo goed IT’ers die de infrastructuur geschikt maken voor nieuwe vormen van energie. Als werkgever staan we voor een enorme opgave. Daarom is het bundelen van initiatieven onontkoombaar en een Energy Switch-deelakkoord ontzettend nuttig.’ Daarnaast worden deze onderwijsactiviteiten, door gebruik te maken van een proeftuin als The Green Village, ook nog eens direct gekoppeld aan praktijkonderwijs.