TU Delft: ‘We creëren cluster dat meer balans brengt op weg naar zelfvoorzienend Europa’

Nieuws - 31 maart 2022 - M. Vielvoije

Aan de TU Delft is over de afgelopen jaren een indrukwekkende vakgroep ontstaan die zich focust op zonne-energie: Photovoltaic Materials and Devices (PVMD). Aan het hoofd staat Olindo Isabella.

‘Wij willen nieuwe pv-technologie naar de markt pushen. Daarin staan we niet alleen. Samen met imec en TNO ontstaat nu een Nederlands-Vlaams onderzoekscluster van formaat.’ De vakgroep PVMD van de TU Delft bestaat uit 80 tot 100 mensen, afhankelijk van het aantal masterstudenten dat er aan de slag is. De R&D richt zich op de hele pv-waardeketen, van de fysische eigenschappen van materialen, de ontwikkeling van zonnecellen, zonnepanelen en systemen, tot en met onderzoek naar de mogelijke toepassingen in de praktijk. Daarbij wordt ook samengewerkt met andere groepen binnen de universiteit. De activiteiten van de TU Delft worden in toenemende mate gedreven door klimaatactie; dat uit zich onder andere in de intensivering van onderzoek op het gebied van batterijtechnologie, circulariteit en recycling.

Een langer gedeelte van het artikel is te lezen op de site van Solar Magazine:
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i26829/tu-delft-we-creeren-cluster-dat-meer-balans-brengt-op-weg-naar-zelfvoorzienend-europa

Het hele artikel staat in het Solar Magazine van maart 2022 en is hier te lezen:
https://solarmagazine.nl/u/magazine/sm1-2022.pdf#page=15

/* */