Machine op de divan van de logica: Mens over AI over AI

Nieuws - 11 mei 2021 - Communication

Catholijn Jonker gaf op 22 april een voordracht over artificiële intelligentie: "Machine op de divan van de logica; Mens over AI over AI" op een bijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Artificiële intelligentie moet ons leven verrijken, maar er niet mee aan de haal gaan. Het moet zich houden aan door mensen gehanteerde logica en principes voor rationaliteit, moraliteit en consistentie. Kortom, wij willen machinaal handelen kunnen begrijpen en sturen. Mens en machine moeten elkaar in voldoende mate verstaan om op de gewenste manier met elkaar om te gaan.

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zij zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving.

Bekijk de video (Dutch)