Nieuwe samenstelling OKIO, spreekbuis voor staf en studenten

Nieuws - 20 oktober 2021 - Communication

In haar rol als wettelijk inspraakorgaan vertegenwoordigt de OKIO alle medewerkers en studenten van deze faculteit, in haar gesprek met de opleidingsdirectie en faculteit. In sommige gevallen gaat het om advies, in andere gevallen om instemming. De OKIO (opleidingscommissie Industrieel Ontwerpen) is samengesteld uit verschillende vertegenwoordigers van de opleidingen IO, DfI, SPD en IPD, voor helft bestaand uit medewerkers (vijf man/vrouw) en voor de andere helft uit studenten.

Naast thema’s die door de OD zijn geagendeerd, brengt de OKIO ook zelf onderwerpen in die leven binnen de faculteit: zaken die de aandacht behoeven vanuit studenten- en/of medewerkers perspectief. De OKIO wil graag alle onderwijsstaf en studenten uitnodigen om de OKIO te benaderen als ze daar aanleiding voor zien, met alles dat het IO/IDE onderwijs of de organisatie ervan betreft. Neem contact op via: OKIO-IO@tudelft.nl Voorzitter JanWillem Hoftijzer, Vice-voorzitter Olivier van Diepen.

Nieuwe samenstelling sinds september

De OKIO verandert periodiek van samenstelling en voorzitter. Met trots, en uitkijkend naar een fijne samenwerking, presenteren we de sinds september nieuw samengestelde OKIO:

Docentleden

Voorzitter – JanWillem Hoftijzer
Bachelor – Stefan Persaud
IPD – Zoltán Rusák
SPD – Sijia Bakker
DfI – Aadjan van der Helm

Studentleden

Vice-voorzitter – Olivier van Diepen
Bachelor – Annet Romijnse
IPD – Megan van Mook
SPD – Twan van Schie
DfI – Jolijn de Haan

Voor meer informatie over de OKIO, klik hier.

Stefan Persaud

Present on: Mon-Tue-Wed-Thu-Fri