Behnam Taebi geeft verdere samenwerking TU Delft met partners in Den Haag vorm

Nieuws - 18 februari 2021 - Webredactie

Prof.dr.ir. Behnam Taebi, hoogleraar bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management, is door het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft bereid gevonden als boegbeeld van de TU Delft in Den Haag te fungeren. Hij heeft als taak de strategische samenwerkingen met partners in Den Haag te versterken en uit te bouwen.   

“De komende decennia krijgen politiek en samenleving te maken met toenemende uitdagingen op het vlak van klimaat, energie, AI, mobiliteit, gezondheid en veiligheid. Samen met belangrijke stakeholders in Den Haag willen we onderzoeken hoe we de Delftse expertise en innovatiekracht kunnen inzetten om deze uitdagingen het hoofd te bieden”, aldus Behnam Taebi.

In de afgelopen jaren zijn goede samenwerkingen ontstaan tussen de TU Delft en verschillende partijen in Den Haag, waaronder de gemeente, tal van ministeries, adviesorganen en internationale organisaties die in deze stad gevestigd zijn. Daarnaast is sinds 2016 de masteropleiding Engineering and Policy Analysis van de faculteit Techniek, Bestuur en Management gevestigd in Den Haag.

De TU Delft ziet echter nog volop mogelijkheden om de samenwerking te versterken en te ontwikkelen. Daarom is besloten tot het doen van  een strategische verkenning.
Behnam Taebi zal deze verkenning doen samen met onder andere Marcel van der Klaauw die onlangs is gestart als programmacoördinator TU Delft - Den Haag.