Didier van de Velde spreekt bij Commissie Mobiliteit van het Belgische Federaal Parlement

Nieuws - 29 juni 2021 - Webredactie

Onlangs sprak Didier van de Velde op uitnodiging over het 4e Spoorwegpakket bij de Commissie Mobiliteit van het Belgische Federaal Parlement. In de hoorzitting werden 2 thema’s besproken. Hoe kan België de liberalisering van het personenvervoer per spoor het best implementeren? Welke hervormingen zijn aangewezen om het potentieel van de openstelling van de markt maximaal te benutten?

Van de Velde sprak vergeleek verschillende ordeningsvormen met elkaar. Hij noemde lessen van 30 jaar marktwerking op het spoor in Groot-Brittannië in relatie tot de aanstaande hervormingen van de marktwerking aldaar. Ook de coördinatiebehoefte binnen de spoorwegketen kwam aan bod. Hij sloot af met een aantal stellingen over het aanbod van diensten, de lang-termijnplanning en aanbestedingen. Hij geeft de commissie mee dat landen en spoorwegen die een heldere visie hebben op aanbod, en investeringen in infrastructuur en materieel integraal hiervan afhangen, de succesvolste voorbeelden zijn.

Bekijk bijdrage van Didier van de Velde op de hoorzitting hier (vanaf 1:41:23).