Gerdien de Vries in de Volkskrant over weerstand tegen klimaatregelen

Nieuws - 31 maart 2021 - Webredactie

Gerdien de Vries legt uit dat stress een belangrijke barrière is voor duurzaam gedrag en wat je hieraan kunt doen: "Het nieuwe kabinet moet gedragswetenschappers betrekken bij het maken van klimaatbeleid."