HIER opgewekt publiceert uitgebreid interview met Rob Rietveld over PWE

Nieuws - 18 mei 2021 - Webredactie

Alle RES-regio’s (Regionale Energiestrategie) vinden het belangrijk dat de belangen van burgers meegenomen worden in de plannen. De RES Foodvalley slaagde erin om een succesvol participatieproces op te zetten samen met de TU Delft. Zij liet burgers advies geven via een PWE en zo aanschuiven aan de stakeholderstafel. In een interview met Rob Rietveld, werknemer van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO), werd hem het hemd van het lijf gevraagd over onder andere PWE en zijn ervaringen hiermee.