Nieuw open access-boek over een inclusieve energietransitie

Nieuws - 29 juni 2021 - Webredactie

Een nieuw open toegankelijk boek is gelanceerd dat pleit voor een maatschappelijk inclusieve energietransitie. Het laat zien hoe professionals op het gebied van techniek en overheidsbeleid kunnen bijdragen aan het vormgeven van een inclusieve energietransitie, voortbouwend op een socio-technische systeembenadering. Het boek is geschreven door TBM-onderzoekers: Margot Weijnen, Zofia Lukszo en Samira Farahani, met bijdragen van Aad Correljé en Ad van Wijk. 

Over het boek

Het realiseren van een broeikasgasemissie-neutrale economie in 2050 is een ontzagwekkende uitdaging. Dit boek verkent de uitdagingen van de energietransitie vanuit het perspectief van technologische innovatie, overheidsbeleid, sociale waarden en ethiek. Het boek gaat in op twee specifieke hiaten in het ontwerp van overheidsinterventies gericht op het koolstofvrij maken van het energiesysteem en bespreekt hoe beide kunnen worden verholpen. Ten eerste houdt de verzuilde organisatie van het openbaar bestuur geen rekening met de vele onderlinge afhankelijkheden tussen de energiesector, het mobiliteitssysteem, de digitale infrastructuur en de bebouwde omgeving. Sector overschrijdende coördinatie van beleid en beleidsinstrumenten is nodig om potentieel negatieve effecten op de samenleving en de economie te voorkomen, die de energietransitie eerder kunnen belemmeren dan versnellen. Ten tweede is er in het energie- en klimaatbeleid onvoldoende aandacht voor de maatschappelijke waarden die bij de energietransitie in het geding zijn. Door deze lacunes aan te pakken, wil dit boek beleidsmakers die betrokken zijn bij de energietransitie inspireren om de transitie te omarmen als een kans om een meer inclusieve samenleving tot stand te brengen.

Meld je aan voor de gratis MOOC: ‘Inclusive energy systems - Exploring Sustainable Energy for All’

Samira Farahani