Symposium & Intreerede Aukje Hassoldt

Vrijdag 8 oktober 2021

Rechts van de Hype Cycle

Besturen van complexe vraagstukken

De huidige maatschappelijke vraagstukken hebben in toenemende mate een technische component, en doen zich voor in een complexe setting. Hoe kom je als maatschappij verder in deze vraagstukken? Deze uitdaging staat centraal tijdens de intreerede van Aukje Hassoldt en ook bij het onderzoek van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM).

Voorafgaand aan de intreerede vertellen TBM wetenschappers kort over hun onderzoek o.a. op het gebied van GovTech, gezondheidszorg, klimaatethiek en klimaatmodellering.

Je bent van harte welkom!

Impressie

Programma

11:30

Ontvangst & Lunch

12.30

Start symposium

Saba Hinrichs

Sterke en veerkrachtige gezondheidssystemen creëren

Gezondheidszorgsystemen bevinden zich vaak op het kruispunt van innovatie, onderzoek, politieke en maatschappelijke debatten. Aan de ene kant zien we grote beloften en buitengewoon grote bedragen aan onderzoeksfinanciering om de klinische zorg te transformeren, van geavanceerde DNA onderzoeken tot chirurgische robots. Aan de andere kant zien we verlammende bezuinigingen, burn-out van personeel, inefficiënte toeleveringsketens voor vaccins, en slechte prognoses voor bedden, apparatuur en voorraden in tijden van crisis. Al deze zaken vallen onder het 'organisatorische' domein van de gezondheidszorg, dat ook dringend behoefte heeft aan innovaties. Saba Hinrichs geeft voorbeelden hoe we gezondheidssystemen sterker en veerkrachtiger kunnen maken in dit organisatorische domein - van complexe modellering, het creëren van ‘digital twins’ en het inzetten van participatieve benaderingen. * Engelstalige presentatie

Nitesh Bharosa

De opkomst van GovTech: paard van Troje of geschenk uit de hemel?

Wie ontwerpt en levert de publieke diensten van de toekomst? Niet zo lang terug was het antwoord simpel: de overheid. Maar met de opkomst van GovTech begint een verschuiving in verantwoordelijkheden: marktpartijen worden steeds vaker een digitale intermediair tussen overheid en burger. Met GovTech oplossingen kun je jouw persoonlijke data beheren, een huurwoning of subsidie aanvragen, of een familielid machtigen om je financiële zaken te regelen. Handig toch? Maar deze trend kent ook risico’s. Tijdens dit symposium geeft Nitesh Bharosa enkele handvatten om GovTech ontwikkelingen te volgen.

Behnam Taebi

De waarde(n) van energietransitie

Nederland beoogt in 2050 bijna helemaal CO2-neutraal te zijn. Het succes hiervan hangt grotendeels af van technologische innovatie. Over deze technologieën wordt echter te vaak in binaire termen gesproken. Dit ja/nee denken is problematisch omdat er belangrijke technische en ethische nuances over het hoofd worden gezien. In deze presentatie bespreekt Behnam Taebi de centrale waarden – zoals veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid – die ons kunnen begeleiden in het denken over de energie- en klimaattechnologieën van de toekomst. Een dergelijke benadering  draagt bij aan een technisch en ethisch geïnformeerde besluitvorming. 

Jan Kwakkel

De effecten van klimaatmaatregelen in beeld met modellen

Meer en meer wordt duidelijk dat de impact van klimaatverandering ongelijk verdeeld is en dat de zwakkeren in een samenleving disproportioneel geraakt worden. Minder bekend is echter dat veel van de maatregelen die genomen worden voor het omgaan met klimaatverandering ook bestaande ongelijkheid versterken. Hoe kunnen beleidsmakers op voorhand beter inzicht krijgen in de mogelijke ongelijkheidsconsequenties van klimaatmaatregelen? Aan de hand van een casestudie van landbouw in een regio in de Vietnam Mekong Delta laat Jan Kwakkel zien hoe recent ontwikkelde grootschalige modelmatige scenariomethoden hiervoor ingezet kunnen worden.

14.00

Pauze

Tijdens de pauze is er de mogelijkheid om het project Infrarium te bekijken. In deze container kun je de energietransitie en alle keuzes waar we voor staan zelf voelen, ervaren en beleven. Lees hier meer over dit project.

15.00

Inaugurele rede

Aukje Hassoldt

Rechts van de hype cycle - Besturen van complexe vraagstukken

De huidige maatschappelijke vraagstukken hebben toenemend een technische component, en vinden plaats in een complexe setting. Hoe kom je als maatschappij verder in deze vraagstukken? Wat kun je als bestuurder doen?

16.00

Receptie & netwerkmogelijkheid

Praktische informatie

Vrijdag 8 oktober 2021
11.30 - 18.30 uur

Locatie
TU Aula Congrescentrum
Mekelweg 5, 2628 CC Delft

Bereikbaarheid TU Delft Aula & Routebeschrijving

Contact
Voor meer informatie en bij vragen kun je contact opnemen met Karin van Duijn.