TBM adviseert Deltaprogramma

Nieuws - 15 april 2021 - Webredactie

De sectie beleidsanalyse gaat de komende maanden het Deltaprogramma adviseren over de doorontwikkeling van Adaptief Delta Management. Het Deltaprogramma voert sinds 2010 de regie over het aanpassen van de Nederlandse waterhuishouding aan klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Vanaf het begin vormen methoden voor het omgaan met onzekerheid, ontwikkeld door onderzoekers bij de sectie beleidsanalyse, een belangrijke wetenschappelijke basis voor de planvorming in het Deltaprogramma. Nu, 10 jaar later, wil het Deltaprogramma haar aanpak herijken op basis van ervaringen in de praktijk en recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Het Deltaprogramma heeft TBM onderzoeker Jos Timmermans gevraagd om zitting nemen in de adviesgroep die in November 2021 zal rapporteren aan Delta Commissaris, Peter Glas.