Volwaardig voetgangersbeleid stimuleert tot lopen

Nieuws - 31 januari 2021 - Webredactie

Lopen is een essentiële vorm van mobiliteit. Maar ook zo gewoon dat overheden het vaak over het hoofd zien. En dat terwijl er zo veel voordelen zijn. Voor het individu is lopen gezond, handig, vaak snel, goedkoop en relatief veilig. En voor de maatschappij is lopen schoon, de meest ruimtebesparende manier van verplaatsen en zorgt het voor lagere gezondheidskosten. Hoog tijd dus om meer aandacht te geven aan het beleid voor lopen, vindt Rob Methorst, die 3 februari promoveert op het onderwerp.

Onderschat vervoersmiddel
“Lopen is een onderschat vervoersmiddel,” zegt Methorst die een breedte onderzoek heeft gedaan naar voetgangersbeleid van gemeente tot Rijksoverheid. “Wat opvalt is dat de voetganger als eenheid wordt benaderd, terwijl dé voetganger niet bestaat. Het is een diverse groep met uiteenlopende behoeftes. Dat wordt in het huidige beleid niet onderkend. En dat is jammer want door hier meer oog voor te hebben wordt lopen aantrekkelijker. Zo heeft ruim 20 procent van de bevolking beperkingen die er toe bijdragen dat zij lopen en naar buiten gaan vermijden. Hier valt veel winst te behalen.”

Lopen bevorderen
Volgens het onderzoek kunnen een aantrekkelijker ingerichte openbare ruimte, korte loopafstanden, goed onderhouden stoepen en pleinen en obstakelvrije voetpaden van minimaal 1,80 meter breed lopen bevorderen. In de buitenruimte zijn vier keer zoveel ongelukken van voetgangers gerelateerd aan valincidenten dan aan verkeersongelukken.

Herdefiniëring
Daarnaast zou het domein van de voetganger herdefinieerd moeten worden. Sommige gangbare begrippen zijn verouderd. “Onder de voetganger wordt nu verstaan: iemand die zich te voet van deur tot deur verplaatst in het verkeer. Dat is een te eenzijdige blik,” aldus Methorst. Volgens de onderzoeker zou deze definitie veel breder moeten zijn en alle activiteiten moeten omvatten die voetgangers ondernemen in de buitenruimte, dus ook het rondje met het hondje of een wandeling in het stadspark. “Dat geeft een veel realistischer beeld van het daadwerkelijke loopgedrag. Zo lopen Nederlanders in werkelijkheid veel vaker en langer dan huidige statistieken aangeven: naar schatting zelfs 40 procent meer.” 

Aanbevelingen
Het proefschrift van Methorst geeft aan dat het voetgangersbeleid sterk gebaat zou zijn bij versterking van leiderschap en kennis, met een stimulerende rol vanuit de Rijksoverheid. Net als samenwerking onder beslissers en ontwerpers, een betere operationele uitvoeringsorganisatie en verdeling van middelen draagt dit bij aan volwaardig beleid voor voetgangers. “Door voetgangers de aandacht te geven die ze verdienen en in te spelen op hun behoeftes kan je lopen stimuleren, daarvan ben ik overtuigd,” besluit Methorst.

Titel proefschrift: ‘Exploring the pedestrians realm’
Promotiedatum: 3 februari 2021

Meer informatie:

Rob Methorst
e-mail: rob.methorst@telfort.nl
mob. 06-23683444

Headerfoto: Brand Matters Creatives en Paulien van de Kamp