Informatie rondom het coronavirus

Update 24 maart 2021

Het kabinet heeft in de persconferentie van 23 maart jl. laten weten vanaf 26  april onder bepaalde voorwaarden weer meer fysiek onderwijs mogelijk te willen maken. Het streven is dat alle studenten vanaf eind april minstens één keer per week naar de campus kunnen komen voor zelfstudie, groepswerk of fysiek onderwijs – dit in combinatie met de inzet van sneltesten. Hoe dat precies zal uitwerken is op dit moment nog onbekend, maar we zijn als universiteiten erg blij met dit voornemen en kijken uit naar weer meer onderwijs op de campus. Lees hier ook de reactie van de VSNU. 

Totdat het zover is, blijft het belangrijk om de volgende maatregelen zeer goed in acht te nemen:

 • Op dit moment vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs. Een uitzondering geldt voor tentamens, practica (zoals afstudeeronderwijs en ontwerpend onderwijs) en begeleiding van kwetsbare studenten. Met inachtneming van de geldende maatregelen kunnen deze activiteiten wel doorgaan, ook wanneer deze activiteiten in andere locaties dan de universiteitsgebouwen gepland staan.
 • We verwachten dat al onze studenten en medewerkers  op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door de gebouwen (dus ook in onze laboratoria) verplaatsen. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal  dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan.
 • Houd 1,5 meter afstand, neem de hygiëne-maatregelen goed in acht en vermijd drukte.
 • Houd het bezoek aan de campus zo kort mogelijk. Blijf alleen op de campus als het echt niet anders kan.
 • Medewerkers werken thuis, tenzij het echt niet anders kan. Alleen voor locatie-gebonden werk komen medewerkers naar de campus. Denk aan onderzoekers die in een laboratorium hun onderzoek doen. Kom alleen naar de campus in overleg met je leidinggevende. Voor medewerkers zijn er regelingen voor zorg-, calamiteiten- en buitengewoon verlof.
 • Ook voor bezoekers geldt, kom alleen naar de campus als het echt niet anders kan.
 • Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten klachten hebt. Zie hier wat te doen in geval van besmetting van jezelf of mensen om je heen.
 • Studenten worden opgeroepen Brightspace in de gaten te houden.
 • Promoties en oraties zijn in beginsel online en altijd zonder publiek op locatie.
 • De overheid heeft besloten om een avondklok in te stellen van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Hier vind je meer informatie.
 • Medewerkers en studenten die in een land of gebied zijn geweest, waarvoor om gezondheidsredenen een oranje of rood reisadvies geldt, worden geacht 10 dagen in thuisisolatie te gaan. Daarmee volgen we het advies van de Nederlandse overheid. Voor medewerkers geldt dat dit voor eigen risico en rekening is. Lees hier wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Meer informatie over wanneer je in thuisisolatie moet en hoe dat werkt, is te vinden op deze webpagina van de Nederlandse overheid.
 • Om de uitvoering van de coronamaatregelen zo goed mogelijk te laten verlopen en de 1,5 meter te kunnen waarborgen wordt er vanaf de start van het collegejaar veel gemonitord op de campus. Zo kun je gebouwen bijvoorbeeld alleen met je campuskaart naar binnen, wordt naar een systeem voor medewerkers om op de campus te kunnen werken gekeken, en hangen er camera’s op potentieel drukke plekken om te bekijken of mensen 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Inkomende en uitgaande uitwisselingsprogramma’s zijn helaas geannuleerd voor het eerste en tweede semester 2020-2021.
 • Het aantal studieplekken op de campus wordt nog steeds uitgebreid. De plekken zijn bedoeld voor studenten die niet de mogelijkheid hebben om thuis te studeren of die wegens mentale klachten niet thuis kunnen studeren. Op de website vind je een overzicht van de plekken die je kunt reserveren.
 • Het beleid ten aanzien van reizen voor medewerkers en studenten blijft aangescherpt. Reizen boeken via de TU Delft blijft tot nader order niet mogelijk voor risicogebieden of landen met een rood of oranje reisadvies. Reis alleen indien noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende.
 • De horeca op de campus is in principe dicht. Een zeer beperkt aantal bedrijfskantines kent afhaalmogelijkheden. 
 • Studenten en medewerkers mogen - indien dit noodzakelijk is voor fysieke onderwijs- of onderzoeksactiviteiten - gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar, hun kinderen naar de kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan.

Tot slot, het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Weet dat je er niet alleen voor staat. Als je het moeilijk hebt, zoek dan hulp. Voor onze medewerkers en studenten geldt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij hun leidinggevende of de studieadviseur.