Informatie rondom het coronavirus

Update 19 juli 2021

Het advies is weer om zoveel mogelijk thuis te werken. Het werken op kantoor gebeurt in overleg met de leidinggevende. Het kunnen houden van 1,5 meter afstand blijft daarbij de belangrijkste factor. De verplichting om een mondkapje te dragen in de gebouwen is voorlopig vervallen, onder voorwaarde dat 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Natuurlijk zijn we volop bezig met het voorbereiden van het volgende academische jaar. We gaan stapsgewijs naar een geleidelijke opening van onze universiteit, waarbij we ervan uit gaan dat er steeds meer fysiek onderwijs mogelijk wordt. We raden studenten aan om goed Brightspace in de gaten te houden.

Tot die tijd vragen we je om onderstaande goed in acht te blijven nemen en gebruik te blijven maken van de zelftesten. De gratis zelftesten zijn digitaal te bestellen. Meer informatie kun je vinden op www.zelftestonderwijs.nl.

  • Vanaf 26 april is meer mogelijk wat betreft fysiek onderwijs op de campus. De precieze invulling wordt per faculteit en opleiding bepaald en kan dus verschillen. Studenten worden opgeroepen Brightspace in de gaten te houden.
  • Het aantal studieplekken op de campus wordt nog steeds uitgebreid. Op de website vind je een overzicht van de plekken die je kunt reserveren.
  • Afstuderen op de campus (met maximaal 10 gasten) is weer toegestaan onder voorwaarden.
  • Er zijn ook weer veel (sport-)activiteiten mogelijk in X.
  • Houd 1,5 meter afstand, neem de hygiëne-maatregelen goed in acht en vermijd drukte.
  • Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten klachten hebt. Zie hier wat te doen in geval van besmetting van jezelf of mensen om je heen.
  • Medewerkers en studenten die in een land of gebied zijn geweest, waarvoor om gezondheidsredenen een oranje of rood reisadvies geldt, worden geacht 10 dagen in thuisisolatie te gaan. Daarmee volgen we het advies van de Nederlandse overheid. Voor medewerkers geldt dat dit voor eigen risico en rekening is. Lees hier wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Meer informatie over wanneer je in thuisisolatie moet en hoe dat werkt, is te vinden op deze webpagina van de Nederlandse overheid.
  • Om de uitvoering van de coronamaatregelen zo goed mogelijk te laten verlopen en de 1,5 meter te kunnen waarborgen wordt er veel gemonitord op de campus. Zo hangen er camera’s op potentieel drukke plekken om te bekijken of mensen 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Inkomende en uitgaande uitwisselingsprogramma’s zijn alleen toegestaan binnen de EU vanaf september 2021. Op onze corona informatie pagina voor studenten vind je meer informatie hierover.
  • Het beleid ten aanzien van reizen voor medewerkers en studenten blijft aangescherpt. Reizen boeken via de TU Delft blijft tot nader order niet mogelijk voor risicogebieden of landen met een rood of oranje reisadvies. Reis alleen indien noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende.

Tot slot, het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Weet dat je er niet alleen voor staat. Als je het moeilijk hebt, zoek dan hulp. Voor onze medewerkers en studenten geldt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij hun leidinggevende of de studieadviseur.