Informatie rondom het coronavirus

Update 30 november 2021

Wederom heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd om het coronavirus in bedwang te krijgen. Het onderwijs blijft gelukkig open, ook ’s avonds. De groepsgrootte van 75 personen blijft van kracht. Ook wordt het thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Houd op het werk (m.u.v. onderwijsactiviteiten) zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand.

En we blijven natuurlijk het belang van naleving van de basismaatregelen onderstrepen. Voor horeca, amateursport en niet-essentiële winkels zijn wel aanvullende beperkende maatregelen afgekondigd vanaf 28 november. Horeca- en sportfaciliteiten zijn gesloten vanaf 17.00 uur.

Eventuele nadere details hoe de nieuwe maatregelen verder uitwerken volgen later. De nieuwe maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december.

We vragen daarom aan iedereen op onze campus de volgende maatregelen in acht te (blijven) nemen:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen, ook bij milde klachten. Zie hier wat te doen in geval van besmetting van jezelf of mensen om je heen
 • We verwachten dat al onze studenten en medewerkers  op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door gebouwen (dus ook in onze laboratoria) verplaatsen. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal, dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan.
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Dit geldt voor alle (onderwijs)activiteiten, dus ook voor evenementen, met uitzondering van tentamens en examens. De maximale groepsgrootte geldt voor zelfstandige ruimtes en niet voor doorlooproutes zoals gangen. 
 • Ook voor afstudeersessies en diploma-uitreikingen geldt een maximum groepsgrootte van 75 personen, voor promoties wordt een groepsgrootte van maximaal 30 personen gehanteerd. Aansluitende recepties en borrels worden alleen nog toegestaan bij promoties, met vaste zitplaatsen en maximaal 30 personen. Het is mogelijk dat binnen specifieke gebouwen aanvullende beperkingen gelden.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Het werken op locatie gebeurt in overleg met de leidinggevende. Het thuiswerkadvies geldt niet voor medewerkers die wegens onderwijs, onderzoek of andere campusgebonden activiteiten op locatie werken.
 • Facultaire kroegen zijn in ieder geval tot en met 19 december gesloten.
 • Iedereen dient, buiten de onderwijsactiviteien om, waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
 • Test jezelf twee keer per week. Zelftesten voor medewerkers en studenten zijn gratis te bestellen. Meer informatie kun je vinden op www.zelftestonderwijs.nl
 • Blijf je houden aan de basismaatregelen om de verspreiding van virussen tegen te gaan (o.a. regelmatig en goed handen wassen, geen handen schudden, niezen en hoesten in je elleboog).
 • Op specifieke plekken op de campus, zoals bij X en het Science Centre, kan gevraagd worden naar je coronatoegangsbewijs.
 • Volg het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij internationale reizen. Kom goed voorbereid terug naar Nederland: doe vooraf de reischeck. Voor studenten zijn reizen, bijvoorbeeld in het kader van een stage of uitwisselingsprogramma, alleen toegestaan naar een geselecteerd aantal landen in Europa. Meer informatie vind jehier

We blijven natuurlijk alert op ontwikkelingen en besmettingen en houden daarover nauw contact met de GGD.

Tot slot, het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Weet dat je er niet alleen voor staat. Als je het moeilijk hebt, zoek dan hulp. Voor onze medewerkers en studenten geldt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij hun leidinggevende of studieadviseur.