Informatie rondom het coronavirus

Update 18 juni 2021

Vanavond is in de persconferentie aangegeven dat er steeds meer mogelijk wordt onder voorbehoud van anderhalve meter afstand. Dat is goed nieuws en mede te danken aan onze eigen inzet door ons goed aan de maatregelen te houden.  We gaan stapsgewijs naar een geleidelijke opening van onze universiteit.  

Het is fijn dat er weer perspectief geboden wordt, ook op de kortere termijn. Vanaf 26 juni zijn er weer meer mogelijkheden voor medewerkers en studenten. Hoe dat precies zal uitwerken wordt volgende week duidelijk. Blijf kijken op deze site en studenten adviseren we Brightspace in de gaten te houden.

Tot die tijd vragen we je om onderstaande goed in acht te blijven nemen en gebruik te blijven maken van de zelftesten. De gratis zelftesten zijn digitaal te bestellen. Meer informatie kun je vinden op www.zelftestonderwijs.nl.

 • Vanaf 26 april is meer mogelijk wat betreft fysiek onderwijs op de campus. De precieze invulling wordt per faculteit en opleiding bepaald en kan dus verschillen. Tentamens, practica (zoals afstudeeronderwijs en ontwerpend onderwijs) en begeleiding van kwetsbare studenten zijn mogelijk op de campus. Met inachtneming van de geldende maatregelen kunnen deze activiteiten plaatsvinden, ook wanneer deze activiteiten in andere locaties dan de universiteitsgebouwen gepland staan.
 • Er zijn ook weer veel (sport-)activiteiten mogelijk in X.
 • We verwachten dat al onze studenten en medewerkers  op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door de gebouwen (dus ook in onze laboratoria) verplaatsen. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan.
 • Houd 1,5 meter afstand, neem de hygiëne-maatregelen goed in acht en vermijd drukte.
 • Thuiswerken als dat kan blijft de norm. Samenkomsten van interne teams voor bijvoorbeeld training, ontwikkeling en scholing  zijn wel weer toegestaan. Kom alleen naar de campus in overleg met je leidinggevende. Voor medewerkers zijn er regelingen voor zorg-, calamiteiten- en buitengewoon verlof.
 • Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten klachten hebt. Zie hier wat te doen in geval van besmetting van jezelf of mensen om je heen.
 • Studenten worden opgeroepen Brightspace in de gaten te houden.
 • Medewerkers en studenten die in een land of gebied zijn geweest, waarvoor om gezondheidsredenen een oranje of rood reisadvies geldt, worden geacht 10 dagen in thuisisolatie te gaan. Daarmee volgen we het advies van de Nederlandse overheid. Voor medewerkers geldt dat dit voor eigen risico en rekening is. Lees hier wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Meer informatie over wanneer je in thuisisolatie moet en hoe dat werkt, is te vinden op deze webpagina van de Nederlandse overheid.
 • Om de uitvoering van de coronamaatregelen zo goed mogelijk te laten verlopen en de 1,5 meter te kunnen waarborgen wordt er vanaf de start van het collegejaar veel gemonitord op de campus. Zo kun je gebouwen bijvoorbeeld alleen met je campuskaart naar binnen, wordt naar een systeem voor medewerkers om op de campus te kunnen werken gekeken, en hangen er camera’s op potentieel drukke plekken om te bekijken of mensen 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Inkomende en uitgaande uitwisselingsprogramma’s zijn alleen toegestaan binnen de EU vanaf september 2021. Op onze corona informatie pagina voor studenten vind je meer informatie hierover.
 • Het aantal studieplekken op de campus wordt nog steeds uitgebreid. De plekken zijn bedoeld voor studenten die niet de mogelijkheid hebben om thuis te studeren of die wegens mentale klachten niet thuis kunnen studeren. Op de website vind je een overzicht van de plekken die je kunt reserveren.
 • Het beleid ten aanzien van reizen voor medewerkers en studenten blijft aangescherpt. Reizen boeken via de TU Delft blijft tot nader order niet mogelijk voor risicogebieden of landen met een rood of oranje reisadvies. Reis alleen indien noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende.

Tot slot, het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Weet dat je er niet alleen voor staat. Als je het moeilijk hebt, zoek dan hulp. Voor onze medewerkers en studenten geldt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij hun leidinggevende of de studieadviseur.