Informatie rondom het coronavirus

Update 16 september 2021

In de laatste persconferentie zijn er per 25 september ook weer versoepelingen aangekondigd voor het hoger onderwijs. Zo zal onder andere de maximale groepsgrootte van 75 komen te vervallen, alsook de verplichting om mondkapjes te dragen bij verplaatsing. Er zal dus vanaf 25 september weer iets meer mogelijk zijn op de campus. Naarmate er de komende dagen duidelijker wordt hoe dat precies zal uitwerken, wordt hierover nader gecommuniceerd. We gaan hier pragmatisch mee om en kijken waar er meer mogelijk is op korte termijn. Er zal geen nieuw rooster gemaakt worden. We raden studenten aan om Brightspace goed in de gaten te houden.

Tot 25 september vragen we onderstaande nog in acht te nemen:

 • In het nieuwe collegejaar is weer meer mogelijk wat betreft fysiek onderwijs op de campus. De precieze invulling wordt per faculteit en opleiding bepaald en kan dus verschillen. Studenten worden opgeroepen Brightspace in de gaten te houden.
 • Om zoveel mogelijk onderwijs op de campus te kunnen geven vervalt per 30 augustus de 1,5 meter afstandsregel tijdens onderwijsactiviteiten en bij verplaatsingen in gebouwen waar onderwijs gegeven wordt.
 • Het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen is opnieuw verplicht in de gebouwen/gebouwdelen waar onderwijs gegeven wordt. Ter plekke is aangegeven waar de mondkapjesplicht geldt. We verwachten dat alle studenten, medewerkers en bezoekers op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door gebouwen/gebouwdelen verplaatsen waar onderwijs gegeven wordt. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen verschillende ruimtes, bij het gebruik van de sanitaire voorzieningen en bij het verlaten van een gebouw(deel) waar onderwijs gegeven wordt. Zit je eenmaal op je plek, dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan. 
 • Het kabinet heeft het landelijke thuiswerkadvies verlengd tot 20 september 2021. Voor TU Delft-medewerkers geldt dus het advies om thuis te werken als dat mogelijk is. Het werken op de campus gebeurt in overleg met de leidinggevende. Het thuiswerkadvies geldt niet voor medewerkers die wegens onderwijs of andere campusgebonden activiteiten op locatie  werken. Voor werk dat niet in de onderwijssetting plaatsvindt (dus bijvoorbeeld kantoorwerk of onderzoek), geldt de 1,5-meterregel nog wel.
 • Het aantal studieplekken op de campus wordt nog steeds uitgebreid. Op de website vind je een overzicht van beschikbare plekken. Reserveren is soms verplicht.
 • Afstuderen op de campus (met maximaal 25 gasten, voor zover de ruimte dit toelaat) is weer toegestaan onder voorwaarden. Er zijn ook weer veel (sport-)activiteiten mogelijk bij X.
 • Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten klachten hebt. Zie hier wat te doen in geval van besmetting van jezelf of mensen om je heen.
 • Test jezelf 2 keer per week. Zelftesten voor medewerkers en studenten zijn gratis te bestellen. Meer informatie kun je vinden op www.zelftestonderwijs.nl.
 • Medewerkers en studenten die in een land of gebied zijn geweest waarvoor om gezondheidsredenen een oranje of rood reisadvies geldt, worden geacht 10 dagen in thuisisolatie te gaan. Daarmee volgen we het advies van de Nederlandse overheid. Voor medewerkers geldt dat dit voor eigen risico en rekening is. Lees hier wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Meer informatie over wanneer je in thuisisolatie moet en hoe dat werkt, is te vinden op deze webpagina van de Nederlandse overheid.
 • Inkomende en uitgaande uitwisselingsprogramma’s zijn alleen toegestaan binnen de EU vanaf september 2021. Op onze corona-informatiepagina voor studenten vind je meer informatie hierover.
 • Het beleid ten aanzien van reizen voor medewerkers en studenten blijft aangescherpt. Reizen boeken via de TU Delft blijft tot nader order niet mogelijk voor risicogebieden of landen met een rood of oranje reisadvies. Reis alleen indien noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende.
 • In het nieuwe collegejaar is weer meer mogelijk wat betreft fysiek onderwijs op de campus. De precieze invulling wordt per faculteit en opleiding bepaald en kan dus verschillen. Studenten worden opgeroepen Brightspace in de gaten te houden.
 • Om zoveel mogelijk onderwijs op de campus te kunnen geven vervalt per 30 augustus de 1,5 meter afstandsregel tijdens onderwijsactiviteiten en bij verplaatsingen in gebouwen waar onderwijs gegeven wordt.
 • Het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen is opnieuw verplicht in de gebouwen/gebouwdelen waar onderwijs gegeven wordt. Ter plekke is aangegeven waar de mondkapjesplicht geldt. We verwachten dat alle studenten, medewerkers en bezoekers op de campus een mondkapje dragen wanneer ze zich door gebouwen/gebouwdelen verplaatsen waar onderwijs gegeven wordt. Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen verschillende ruimtes, bij het gebruik van de sanitaire voorzieningen en bij het verlaten van een gebouw(deel) waar onderwijs gegeven wordt. Zit je eenmaal op je plek, dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan. 
 • Het kabinet heeft het landelijke thuiswerkadvies verlengd tot 20 september 2021. Voor TU Delft-medewerkers geldt dus het advies om thuis te werken als dat mogelijk is. Het werken op de campus gebeurt in overleg met de leidinggevende. Het thuiswerkadvies geldt niet voor medewerkers die wegens onderwijs of andere campusgebonden activiteiten op locatie  werken. Voor werk dat niet in de onderwijssetting plaatsvindt (dus bijvoorbeeld kantoorwerk of onderzoek), geldt de 1,5-meterregel nog wel.
 • Het aantal studieplekken op de campus wordt nog steeds uitgebreid. Op de website vind je een overzicht van beschikbare plekken. Reserveren is soms verplicht.
 • Afstuderen op de campus (met maximaal 25 gasten, voor zover de ruimte dit toelaat) is weer toegestaan onder voorwaarden. Er zijn ook weer veel (sport-)activiteiten mogelijk bij X.
 • Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten klachten hebt. Zie hier wat te doen in geval van besmetting van jezelf of mensen om je heen.
 • Test jezelf 2 keer per week. Zelftesten voor medewerkers en studenten zijn gratis te bestellen. Meer informatie kun je vinden op www.zelftestonderwijs.nl.
 • Medewerkers en studenten die in een land of gebied zijn geweest waarvoor om gezondheidsredenen een oranje of rood reisadvies geldt, worden geacht 10 dagen in thuisisolatie te gaan. Daarmee volgen we het advies van de Nederlandse overheid. Voor medewerkers geldt dat dit voor eigen risico en rekening is. Lees hier wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Meer informatie over wanneer je in thuisisolatie moet en hoe dat werkt, is te vinden op deze webpagina van de Nederlandse overheid.
 • Inkomende en uitgaande uitwisselingsprogramma’s zijn alleen toegestaan binnen de EU vanaf september 2021. Op onze corona-informatiepagina voor studenten vind je meer informatie hierover.
 • Het beleid ten aanzien van reizen voor medewerkers en studenten blijft aangescherpt. Reizen boeken via de TU Delft blijft tot nader order niet mogelijk voor risicogebieden of landen met een rood of oranje reisadvies. Reis alleen indien noodzakelijk en in overleg met je leidinggevende.

Tot slot, het is een bijzondere tijd voor ons allemaal. Weet dat je er niet alleen voor staat. Als je het moeilijk hebt, zoek dan hulp. Voor onze medewerkers en studenten geldt dat ze te allen tijde terecht kunnen bij hun leidinggevende of de studieadviseur.